Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Postępy w realizacji programów na lata 2014-2020 - stan na 7 maja 2023 roku

Z unijnym dofinansowaniem realizowane są 102 604 inwestycje o łącznej wartości 587,9 mld zł.

Wnioski o dofinansowanie

Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014, od uruchomienia programów do 7 maja 2023 roku złożono 199 712 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 934,0 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 579,8 mld zł, tj. 164,3 procent alokacji funduszy UE na lata 2014-2020.

Umowy o dofinansowanie

Do 7 maja 2023 roku podpisano z beneficjentami 102 604 umowy o dofinansowanie projektów. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 587,9 mld zł. W tej kwocie udział funduszy UE to 351,5 mld zł, czyli 99,6 procent alokacji środków UE.

Rozliczone wydatki

Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 444,9 mld zł, w tym dofinansowanie UE 285,7 mld zł, co stanowi 81,0 procent alokacji.