Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Program Polska Wschodnia a COVID-19

Intensywne prace nad pomocą finansową z Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców z Polski Wschodniej, dotkniętych negatywnymi skutkami pandemii COVID-19 dobiegają końca. Już w czerwcu - w formie dotacji - firmy zyskają możliwość finansowania wydatków obrotowych, tj. związanych z bieżącą działalnością. Budżet wsparcia w programie Polska Wschodnia to 500 mln zł.

Wsparcie będzie przeznaczone dla przedsiębiorców z makroregionu Polski Wschodniej, którzy odnotowali niedobór lub brak płynności finansowej w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19. Instytucja Zarządzająca Programem Polska Wschodnia kieruje do przedsiębiorstw specjalną pomoc dotacyjną na bieżące funkcjonowanie w obecnej sytuacji.

Na grafice zawarte są informacje na temat 3 miliardów złotych z Unii Europejskiej na dotacje obrotowe - 500 mln zł z POPW, 2 mld zł z POIR i co najmniej 500 mln zł z RPO.

3 miliady złotych z Unii Europejskiej na dotacje obrotowe - założenia

Najważniejsze informacje:

  • Źródło finansowania: działanie 1.5.
  • Wsparcie na kapitał obrotowy MŚP, Program Polska Wschodnia (EFRR)
  • Budżet wsparcia - 500 mln zł;
  • Forma wsparcia: dotacja;
  • Beneficjent: średnie* przedsiębiorstwo
  • Przeznaczenie pomocy: wsparcie na pokrycie kosztów kapitału obrotowego, czyli na pokrycie wydatków związanych między innymi z niezbędnymi opłatami (za media, gaz, prąd, paliwo), najmem powierzchni czy zakupem towarów – materiałów, półproduktów wykorzystywanych w procesie produkcji czy ubezpieczeniem działalności;
  • Instytucja udzielająca pomocy: PARP;
  • Planowane uruchomienie: czerwiec 2020 roku;

Pomoc będzie udzielana do 31 grudnia 2020 roku (data końcowa zawarcia umowy o dofinansowanie).

*(mikro i małe mogą się ubiegać o komplementarną pomoc w Regionalnych Programach)