Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Program Polska Wschodnia z kompletem kryteriów wyboru projektów

Komitet Monitorujący Program Polska Wschodnia (KM POPW) przyjął kryteria wyboru projektów dla działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP, którego celem jest zwiększenie aktywności firm z Polski Wschodniej na międzynarodowych rynkach. Oznacza to, że zasady wyłaniania projektów dotyczące wszystkich działań programu są już zatwierdzone. Posiedzenie Komitetu odbyło się 28 stycznia 2016 r. Obradom przewodniczył wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.

"Kryteria, które dziś przyjęliśmy są wynikiem uzgodnień i konsultacji z szerokim gronem partnerów zaangażowanych w realizację programu. Wiedza członków KM POPW i Grupy Sterującej ds. Polski Wschodniej, jak również uwagi Komisji Europejskiej, pozwoliły nam wypracować optymalne warunki, na postawie których będziemy wybierać projekty do dofinansowania" – zaznaczył.

 Wiceminister Adam Hamryszczak przy stole prezydialnym podczas spotkania.

"Wspieranie firm w zagranicznej ekspansji jest jednym z priorytetów Ministerstwa Rozwoju, dlatego przygotowane dla przedsiębiorstw z Polski Wschodniej działanie będziemy wdrażać ze szczególną uwagą" – dodał wiceszef resortu.

 Osoby przy stole podczas Komitetu POPW

Proces będzie dwuetapowy. Najpierw firmy z makroregionu, mające co najmniej jeden produkt (wyrób lub usługę), który może być przedmiotem sprzedaży zagranicznej, będą mogły starać się o maksymalnie 50 tys. zł na usługi doradcze w zakresie opracowania odpowiedniego modelu biznesowego dotyczącego internacjonalizacji. W 2016 r. odbędą się dwa konkursy o łącznej wartości 15 mln zł. Pierwszy zostanie ogłoszony w marcu (nabór rozpocznie się w kwietniu, a zakończy w maju). Drugi zaplanowano na październik-listopad 2016 r.

Firmy będą mogły starać się też o kolejną dotację – do 500 tys. zł m.in. na usługi doradcze związane z dostosowaniem produktu do rynków docelowych, udział w zagranicznych targach i wystawach międzynarodowych (o ile wynika to z opracowanego modelu biznesowego). Konkurs z budżetem 50 mln zł zostanie ogłoszony w grudniu 2016 r.

osoby siedzące przy stole podczas Komitetu POPW

Kryteria wyboru projektów dla działania Internacjonalizacja MŚP były głównym, lecz nie jedynym tematem posiedzenia KM POPW. Zaprezentowano również:

  • Sprawozdanie dotyczące finasowania funkcjonowania Komitetu Monitorującego POPW w roku 2015;
  • Informację o planowanych działaniach pomocy technicznej w roku 2016;
  • Informację o stanie wdrażania Planu działań na rzecz wypełnienia warunku ex-ante 7.1 Transport.