Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Projekt Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 w Stałym Komitecie Rady Ministrów

Prace nad przyszłą perspektywą finansową Unii Europejskiej trwają. Pierwsze uzgodnienia projektu nowego programu dla Polski Wschodniej w komitetach Rady Ministrów za nami.

Zgodnie z ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, w przypadku programów którymi zarządza Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, Rada Ministrów akceptuje projekt i udziela Ministrowi zgody na jego negocjacje z Komisją Europejską.

Pierwszym komitetem Rady Ministrów, który rozpatrywał projekt programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2017 jest Komitet do Spraw Europejskich (KSE) Rady Ministrów. Podczas prac komitetu uwzględniono uzgodnione lub wyjaśnione uwagi, które złożyli: Minister Finansów, Minister Klimatu i Środowiska, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Minister Rozwoju i Technologii oraz Minister Zdrowia.9 grudnia KSE przyjął projekt programu i zarekomendował jego rozpatrzenie przez Stały Komitet Rady Ministrów. Przekazanie do SKRM nastąpiło 10 grudnia 2021 r.

Ostatnim etapem prac nad projektem programu będzie przyjęcie przez samą Radę Ministrów, co umożliwi wysłanie go do Komisji Europejskiej i rozpoczęcie oficjalnych negocjacji.

Projekt programu po KSE (PDF 2 MB)

Załącznik nr 1 (PDF 523 KB) (wykaz skrótów)

Informacje dotyczące wcześniejszych etapów prac