Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

S8 - węzeł Porosły otwarty dla kierowców!

Od dziś z Białegostoku w stronę Warszawy będzie można wyjechać szybciej i bezpieczniej. Węzeł Porosły został oddany do użytku i dzięki temu trasa S8 w stronę Warszawy połączy się z Trasą Generalską (północną obwodnicą Białegostoku) oraz Trasą Niepodległości (zachodnią obwodnicą miasta).

Zakończyła się też realizacja wszystkich projektów drogowych finansowanych z Funduszy Europejskich w ramach Programu Polska Wschodnia na lata 2014-2020.

"Pzybliżamy stolice województw mazowieckiego i podlaskiego. Dzięki dziś oddanej inwestycji kierowcy pojadą szybciej z Białegostoku do Warszawy. Budowa węzła Porosły to jedna z najważniejszych i najdroższych inwestycji w województwie podlaskim" - powiedziała wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Całkowita wartość inwestycji to blisko 320 mln zł, z czego ponad 250 mln zł to dofinansowanie unijne z Programu Polska Wschodnia. Pozostała część pieniędzy to wkład krajowy.

Węzeł Porosły

Lokalizacja węzła poprawi skomunikowanie całego województwa podlaskiego z centralnymi i południowo-zachodnimi regionami, a więc w efekcie - z resztą kraju. Inwestycja połączy krajową ósemkę i drogi wojewódzkie. Dzięki węzłowi zniknie „wąskie gardło” czyli zatłoczony i często „blokowany” przez tiry odcinek Białystok-Porosły.

W ramach inwestycji powstały dwa dwupoziomowe skrzyżowania, dwa wiadukty nad torami w ciągu przebudowanej drogi krajowej nr 8 i drogi wojewódzkiej nr 676, ścieżki rowerowe, zatoki autobusowe, chodniki dla pieszych i oświetlenie. Powstały też drogi serwisowe.

Węzeł Porosły

Po Polsce Wschodniej nowymi i bezpiecznymi drogami

Białostocka inwestycja jest jedną z siedmiu realizowanych w województwie podlaskim z dofinansowaniem z Funduszy Europejskich.

"Inwestycje w nowoczesną i spójną infrastrukturę drogową to jeden z priorytetów Programu Polska Wschodnia. Na ten cel przeznaczyliśmy blisko 2 mld zł" - podkreśliła wiceminister oraz dodała - "Inwestycje poprawiają połączenia pomiędzy miastami wojewódzkimi Polski Wschodniej i ośrodkami gospodarczymi. Ułatwiają dojazd do głównych rynków pracy i usług publicznych w regionach. Nowoczesna infrastruktura to także poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego".

Dzięki inwestycjom coraz łatwiej podróżuje się po Polsce Wschodniej. Wygodne połączenia pomagają firmom działającym w regionie skrócić czas dotarcia do klientów, umożliwiają ich dalszy rozwój na rynku polskim i międzynarodowym i zachęcają do inwestycji.

Przykładowe inwestycje dofinansowane z Programu Polska Wschodnia:

  • w województwie podlaskim: powstał węzeł Porosły, usprawniający ruch na drodze krajowej nr 8 - wylotowej z Białegostoku w kierunku Warszawy,
  • w województwie warmińsko-mazurskim: w Olsztynie oddano do użytku odcinek dogi krajowej nr 51 od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda do węzła Wschód (S51) - kierowcom łatwiej dojechać do południowej obwodnicy miasta,
  • w województwie lubelskim: w Lublinie powstało dwupoziomowe skrzyżowanie drogi krajowej nr 82 i drogi wojewódzkiej nr 809, dzięki czemu można bezkolizyjnie wyjechać z miasta w stronę Warszawy i Zamościa,
  • w województwie świętokrzyskim: rozbudowano drogę wojewódzką 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce; w ramach tego projektu zbudowano też obwodnice Sukowa i Daleszyc  - łatwiej podróżować na trasie Kielce - Rzeszów,
  • w województwie podkarpackim: wybudowano nowy odcinek drogi wojewódzkiej od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie do węzła Rzeszów Południe - to łącznik Rzeszowa z drogą ekspresową S19.

***

Program Polska Wschodnia Program Polska Wschodnia jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i ma służyć rozwojowi innowacyjności i konkurencyjności pięciu województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Z programu są dofinansowywane projekty nastawione na biznes: aktywizacja start-upów, wdrażanie innowacji w MŚP, zdobywanie zagranicznych rynków, rozwój firm z wykorzystaniem wzornictwa przemysłowego, a także projekty infrastrukturalne: drogi, ekologiczny transport miejski, koleje. Całkowity budżet programu to ponad 8 miliardów złotych.