Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Spotkanie dla kandydatów na animatorów Platform startowych w Polsce Wschodniej

Już od 30 kwietnia można składać wnioski w nowej edycji poddziałania 1.1.1. Platformy startowe dla nowych pomysłów Programu Polska Wschodnia. W Rzeszowie odbyło się dziś pierwsze spotkanie informacyjne dla przedstawicieli ośrodków innowacji i instytucji naukowych, na którym przedstawiono nowe zasady działania i ogłoszonego naboru. W spotkaniu uczestniczył minister Adam Hamryszczak.

Marka Platform startowych z sukcesem zafunkcjonowała w środowisku podczas przeprowadzonego w zeszłym roku pilotażu. Oferta Platform startowych cieszyła się ogromną popularnością wśród młodych osób z całej Polski, zainteresowanych założeniem przedsiębiorstwa typu start-up w makroregionie Polski Wschodniej i rozwojem działalności w oparciu o innowacyjny produkt i rentowny model biznesowy. Łączny budżet tegorocznej edycji konkursu na wybór animatorów Platform startowych wynosi 130  mln zł. To pięciokrotnie więcej niż w zakończonej w  zeszłym roku edycji pilotażowej.

Zdjęcie ze spotkania dla kandydatów na animatorów Platform startowych w Rzeszowie. Na pierwszym planie minister Adam Hamryszczak.

"Chcielibyśmy, żeby ten konkurs umożliwił wyłonienie większej niż w pilotażu liczby Platform startowych, które będą wpierały start-upy do końca trwania Programu Polska Wschodnia. A nawet dłużej" - powiedział wiceminister Adam Hamryszczak.
"Zostanie animatorem Platformy niesie ze sobą wiele korzyści. To nie tylko szansa na wzmocnienie własnej zdolności instytucjonalnej i eksperckiej, ale także budowanie relacji i kontaktów, które w przenikających się światach biznesu i nauki są niezwykle ważne. To także możliwość kreowania i wpływania na otaczającą rzeczywistość gospodarczą" – dodał wiceminister.
"Makroregion Polski Wschodniej potrzebuje prężnych ekosystemów start-upowych, o dużym potencjale rozwoju. Proces budowy takich systemów jest długotrwały ale dzięki środkom Programu Polska Wschodnia może być łatwiejszy. Dlatego zdecydowaliśmy się wspierać takie kompleksowe inicjatywy" - podsumował minister Adam Hamryszczak.

 

Podczas spotkania omówione zostały zmiany, które czekają nowe Platformy.

Główne z nich to:

  • zniesienie limitu wieku dla pomysłodawców aplikujących do Platform, przy zachowaniu preferencji dla osób do 35 r.ż.
  • wprowadzenie branżowej specjalizacji do oferty inkubacyjnej Platform startowych. Oznacza to, że każda z Platform musi zaproponować co najmniej jedną ścieżkę inkubacyjną przygotowaną na potrzeby konkretnej branży, wpisującej się w ponadregionalne inteligentne specjalizacje Polski Wschodniej.

Nabór wniosków rusza 30 kwietnia i potrwa do 14 czerwca 2018 r. Wnioski przyjmuje PARP.

Kolejne spotkania informacyjne odbędą się:

  • 17 kwietnia - Białystok;
  • 24 kwietnia - Warszawa.