Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Startup’owa Polska Wschodnia

Sterowanie komputerem za pomocą głosu czy mimiki twarzy, stworzenie aplikacji mobilnej ułatwiającej poruszanie się osób niedowidzących, skonstruowanie najlepszego na świecie łazika marsjańskiego – nie, to nie są kolejne projekty prowadzone przez Google czy NASA. To przedsięwzięcia z sukcesem realizowane przez studentów z uczelni z Polski Wschodniej.

Wspomniane studenckie projekty wygrywają międzynarodowe konkursy technologiczne i jednocześnie przykłady pomysłów i koncepcji, na bazie których, przy właściwym wsparciu, można stworzyć tzw. startupy – młode firmy, poszukujące swojego modelu biznesowego gwarantującego im rozwój na rynku.

Bierzmy przykład z najlepszych

Mekką start-upowców jest obecnie legendarna Dolina Krzemowa, usytuowana w północnej części doliny Santa Clara w Kalifornii. To tam kreatywni młodzi ludzie przekuwają swoje, wydawałoby się z pozoru często nierealne, pomysły i koncepcje w dynamicznie rozwijające się i rentowne biznesy. W Dolinie Krzemowej znajdują się również największe światowe przedsiębiorstwa z branży IT. Swoje siedziby mają tam tacy giganci jak Adobe, Apple, eBay, Facebook czy Google. Sukces Doliny Krzemowej polega na stworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi nowych, innowacyjnych pomysłów, m.in. poprzez świetnie działający ekosystem wspierania przedsiębiorczości startupowej. Rodzi się pytanie, czy sukces ten, choć w części, możliwy jest do powtórzenia w naszym kraju? Zależy to od wielu czynników.

Od pomysłu do biznesu

Młodzi mieszkańcy Polski Wschodniej już wielokrotnie pokazali, że drzemie w nich ogromny potencjał. Przykładem tego mogą być wyniki polskiego finału konkursu Imagine Cup 2014 r., w którym pierwsze miejsca zajęli wyłącznie studenci z makroregionu. Ogromy sukces osiągnęli także studenci Politechniki Białostockiej, których łazik marsjański HYPERION 2 zwyciężył w międzynarodowych zawodach University Rover Challenge w Stanach Zjednoczonych.

Dzięki nowemu programowi dla Polski Wschodniej na lata 2014-2020, absolwenci i studenci ostatnich lat studiów otrzymają wsparcie na przekształcenie swoich innowacyjnych pomysłów w biznes. Będzie to możliwe za sprawą kompleksowego działania pn. „Platformy startowe dla nowych pomysłów”. Do  wsparcia kwalifikować się będą koncepcje mające innowacyjne zastosowanie w wysokich i średnich technologiach, jak również rozwiązania wykorzystywane w życiu codziennym lub praktyce gospodarczej (jako produkt czy usługa) bądź w rozwoju narzędzi informacyjno-komunikacyjnych.

Właściwa strategia rynkowa

Należy pamiętać, że równie ważne jak dobry pomysł jest przeprowadzenie właściwej jego weryfikacji pod kątem szans rynkowych oraz wybór odpowiedniego modelu biznesowego. Większości start-upom brakuje właśnie uporządkowanego procesu badania rynku oraz odpowiedniej strategii prowadzenia i rozwoju firmy. Stąd też wiele pomysłów, nawet z pozoru tych najlepszych, często nie odnosi sukcesu biznesowego, a to z powodu błędnej oceny potrzeb klientów, niewłaściwego doboru kanału dystrybucji czy też źle zaprojektowanego opakowania produktu.

Skorzystanie z „Platform startowych” pozwoli młodym, kreatywnym ludziom uniknąć tego rodzaju błędów. Oferowane w ich ramach wsparcie obejmie wszelkie usługi niezbędne do przeprowadzenia prac nad rozwojem nowego pomysłu - m.in. testowanie i weryfikowanie rynku, mentoring branżowy (indywidualne oraz grupowe sesje mentoringowe) oraz coaching (np. biznesowy, marketingowy, finansowy, technologiczny). Ponadto, pomysłodawcom udostępniona zostanie przestrzeń do pracy biurowej, aby pod okiem mentorów biznesowych mogli efektywnie opracowywać swoje koncepcje. Autorzy najlepszych pomysłów uzyskają wsparcie finansowe w formie dotacji z Programu Polska Wschodnia 2014-2020.

„Platformy startowe” krok po kroku

Zainteresowane osoby będą mogły zaprezentować swój pomysł podczas naborów organizowanych na poziomie regionalnym – wydarzeń start-upowych np. o podobnej formule do „Start-up Weekend” czy „Start-up lab workshops”. Selekcji dokonywać będą eksperci biznesowi i doświadczeni inwestorzy.Następnie, najlepsi pomysłodawcy przystąpią do tworzenia własnego przedsiębiorstwa. Jako start-uperzy otrzymają niezbędną pomoc w rozwoju pomysłów i przygotowaniu właściwego (rentownego) modelu biznesowego. Na tym etapie wsparcie dla start-upów przekazywane będzie w formie usług biznesowych, marketingowych i technologicznych.

 

1. Nabór - ludzie 24-25 lat, absolwenci ostatnich lat studiów, 2. Rozwój pomysłów i testowanie rynku - usługi biznesowe, marketingowe i technologiczne, mentoring biznesowy, start-up camp; 3. Wsparcie rozwoju Start-upu - bezzwrotna dotacja na rozwój, realizacja modelu biznesowego, pierwszy produkty lub usługi na rynku

 

Mając dopracowany innowacyjny produkt (usługę) i przygotowany model biznesowy, przedsiębiorca będzie mógł ubiegać się o bezzwrotną dotację na wejście na rynek i początkową fazę funkcjonowania start-upu. Opracowane specjalnie dla młodych ludzi narzędzie ma na celu zwiększenie szans na sukces nowego produktu i nowej firmy, eliminując jednocześnie zagrożenie wynikające ze złego gospodarowania czasem czy niewłaściwego wykorzystania pieniędzy potencjalnych przedsiębiorców.

Animatorami „Platform startowych” będą ośrodki innowacji działające w Polsce Wschodniej, głównie parki naukowo-technologiczne i inkubatory technologiczne. Wiele z nich powstało lub zostało rozbudowanych dzięki dofinansowaniu z Programu Rozwój Polski Wschodniej.

Wokół „Platform startowych” przewiduje się także utworzenie biznesowego i społecznego partnerstwa. Współpraca z doświadczonymi przedsiębiorcami, którzy będą oceniać pomysły i pełnić rolę mentorów, środowiskiem akademickim, a także władzami lokalnymi i regionalnymi, kreującymi pozytywne otoczenie do lokowania i prowadzenia młodego biznesu, pozwoli na wykształcenie szerokiego ekosystemu wspierania przedsiębiorczości start-upowej w Polsce Wschodniej.

Najpierw pilotaż

W ramach działania „Platformy startowe dla nowych pomysłów” zostanie przeprowadzony projekt pilotażowy. Jego celem będzie przetestowanie powyższych założeń przedsięwzięcia. Pozwoli on również zidentyfikować dodatkowe rozwiązania, które będzie można wykorzystać w trakcie dalszego wdrażania PO PW.