Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

V posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Polska Wschodnia

Stan realizacji Programu Polska Wschodnia (PO PW) oraz modyfikacja wybranych kryteriów wyboru projektów – to główne tematy V posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Polska Wschodnia (KM POPW), które odbyło się 31 stycznia 2017 roku w Warszawie.

Posiedzenie komitetu monitorującego

"Program Polska Wschodnia znajduje się w zaawansowanej fazie realizacji. Uruchomione są wszystkie działania programu. Podpisaliśmy już 166 umów o łącznej wartości dofinansowania ponad 1,8 mld zł"– poinformował minister Hamryszczak. 
"Oczekujemy, że wartość zakontraktowanych środków będzie dynamicznie wzrastać, ponieważ sukcesywnie rozstrzygamy zeszłoroczne konkursy, a niebawem ogłosimy kolejne. Postępuje także ocena projektów pozakonkursowych z zakresu zrównoważonego transportu miejskiego. Liczę, że jeszcze w tym półroczu zawrzemy na nie umowy"– dodał.

Podczas spotkania członkowie KM PO PW zatwierdzili kryteria i zmiany kryteriów wyboru projektów dla działań i poddziałań: 

  • 1.2 Internacjonalizacja MŚP,
  • 1.3.1 Wdrażanie innowacji,
  • 1.4 Wzór na konkurencję,
  • 3.1 Infrastruktura kolejowa.

Zmiany wynikały m.in. z doświadczeń z poprzednich konkursów.

"Chcąc zapewnić maksymalną efektywność PO PW i usprawnić jego wdrażanie, na bieżąco wyciągamy wnioski z realizacji programu i reagujemy na pojawiające się potrzeby beneficjentów i instytucji pośredniczących. Stąd dzisiejsza zmiana części kryteriów wyboru projektów"– wyjaśnił minister Hamryszczak.

Dobrym przykładem działania projakościowego jest modyfikacja działania Internacjonalizacja MŚP. Zgodnie z nowymi założeniami, wsparcie będzie jednoetapowe. Oznacza to, że przedsiębiorcy, aby otrzymać wsparcie, będą zobowiązani dołączyć do wniosku o dofinansowanie już opracowany, nowy model biznesowy dotyczący internacjonalizacji ich działalności. Nowe reguły obowiązywać będą już w najbliższym konkursie, który zostanie ogłoszony w marcu.

KM PO PW rozpatrzył również:

  • zmianę PO PW dotyczącą zasad wspierania infrastruktury drogowej, polegającą na doprecyzowaniu zapisów w zakresie komplementarności z Regionalnymi Programami Operacyjnymi 2014-2020;
  • aktualizację Planu Ewaluacji Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020;
  • rekomendacje Komitetu Umowy Partnerstwa dotyczące efektywności funduszy Unii Europejskiej;
  • sprawozdanie dotyczące finasowania funkcjonowania KM PO PW w 2016 r.;
  • planowane działania pomocy technicznej w ramach PO PW w 2017 r.