Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

VIII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Polska Wschodnia 2014-2020

Przyjęcie zmiany kryteriów wyboru projektów w działaniu 1.1 Platformy Startowe dla nowych pomysłów było głównym tematem VIII posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Polska Wschodnia 2014-2020, które odbyło się 28 lutego br. w Warszawie. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele rządu, samorządów, organizacji pozarządowych, pracodawców, przedsiębiorców oraz Komisji Europejskiej, Instytucji Pośredniczących i Instytucji Zarządzającej Programem. Posiedzenie otworzył Adam Hamryszczak, wiceminister inwestycji i rozwoju.

"W grudniu ubiegłego roku Komisja Europejska wyraziła zgodę na kontynuację wdrażania Platform startowych dla nowych pomysłów w pełnym zakresie. To umożliwia nam odblokowanie alokacjidostępnej w ramach działania, czyli 180 mln euro." powiedział, Adam Hamryszczak, wiceminister inwestycji i rozwoju.
"Nowe kryteria dla tego działania wynikają z rekomendacji ewaluatorów oraz z ustaleń z Komisją Europejską nt. wyników pilotażu Platform startowych. Dzięki nim wsparcie oferowane nowym firmom przez Platformy będzie jeszcze bardziej efektywne." dodał wiceminister.

Zmiany kryteriów dotyczą kilku zagadnień. Pierwsza to zniesienie obowiązującego do tej pory limitu wieku (35 lat) dla zgłaszających się do Programu autorów innowacyjnych pomysłów na biznes. Zastąpiono go „preferencją dla osób młodych”. To odpowiedź na obserwowaną na świecie tendencję wzrostu średniego wieku założycieli start-upów.

 

Posiedzenie Komitetu Monitorującego POPWfot. Bartłomiej Kosiński, MIiR

Kolejne zmiany dotyczą animatorów Platform startowych. Zwiększeniu ulegną wagi kryteriów, którymi ocenia się potencjał merytoryczny Platform. Takie podejście zagwarantuje najwyższą jakość oferty Platform oraz większą efektywność inkubacji dla start-upowców. Platformy zostaną również zachęcone do większej branżowej specjalizacji. Ma to spowodować lepsze wykorzystanie potencjałów ośrodków innowacji zaangażowanych w realizację działania i zwiększyć liczbę start-upów oferujących usługi lub produkty w branżach, wpisujących się w ponadregionalne inteligentne specjalizacje Polski Wschodniej.

Nabór wniosków w konkursie na animatorów Platform startowych zostanie uruchomiony pod koniec marca i potrwa do czerwca br. Nabór innowacyjnych pomysłów do poszczególnych Platform startowych rozpocznie się w IV kwartale br. Najbardziej obiecujące start-upy, które ukończą inkubację, będą mogły starać się o 800 tysięcy złotych dotacji na rozwój dalszej działalności, w tym pierwszą sprzedaż (nabór już w 2019 roku).

Posiedzenie Komitetu Monitorującego POPWfot. Bartłomiej Kosiński, MIiR

Posiedzenie Komitetu dopełniły prezentacje dotyczące:
- finansowania działalności Komitetu Monitorującego POPW w roku 2017,
- realizacji pomocy technicznej w POPW w roku 2017 wraz z informacją o planowanych działaniach w roku 2018,
- oraz realizacji zadań grup roboczych KM POPW ds. przedsiębiorczości oraz ds. transportu w roku 2017.