Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Wzornictwo – klucz do sukcesu przedsiębiorstwa

Wzornictwo jest istotnym elementem, od którego zależy sukces lub porażka przedsięwzięcia. Ma bezpośredni wpływ na formę produktu, często wpływa na technologię, cenę, procesy organizacyjne towarzyszące produkcji, a coraz częściej na cechy innowacyjne produktu. Największe efekty w zakresie wzornictwa przynoszą działania kompleksowe – nakierowane nie tylko na rozwój wzoru konkretnego produktu czy usługi, ale także na działania związane z zarządzaniem wzornictwem w przedsiębiorstwie.

Tego typu wsparcie przewidziano w Programie Polska Wschodnia.  Chodzi o działanie "Wzór na konkurencję", dzięki któremu firmy wprowadzą na rynek innowacyjne produkty lub usługi, odpowiadające potrzebom i wymaganiom klientów, skutecznie rozszerzą swoją ofertę i będą bardziej innowacyjne i konkurencyjne na rynku. Realizacja tego kompleksowego mechanizmu wpłynie także na wzrost wykorzystania przez firmy wzornictwa przemysłowego.

 

Schemat - wzrornictwo: problem i rozwiązanie. Problem: idea zarzadzania wzornictwem nie jest rozpowszechniona wśród przedsiębiorców, szczególnie w Polsce Wschodniej Rozwiązanie = Wzór na konkurencję: zwiększenie potencjału przedsiębiorstw z Polski Wschodniej w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem w firmie oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności przedsiębiorstw, co przełoży się na wdrożenie nowych produktów i usług na rynek

Dla kogo? 

O dofinansowanie będą mogli ubiegać się mikro-, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w Polsce Wschodniej. 

Jak? 

I etap – audyt wzorniczy  

W pierwszym etapie zewnętrzni wykonawcy przeprowadzą audyt wzorniczy i wspólnie z przedsiębiorcą dokonają zdefiniowania dalszych działań związanych ze stosowaniem wzornictwa w firmie. Audyt obejmować będzie m.in.:

  • analizę wzorniczą przedsiębiorcy oraz jego otoczenia w zakresie oferty produktowej, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji, strategii marketingowej, charakterystyki klientów i konkurencji oraz trendów rynkowych,
  • analizę potrzeb przedsiębiorcy w zakresie zarządzania wzornictwem,
  • analizę oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego przedsiębiorcy. 

Maksymalna wartość wsparcia w ramach etapu I wyniesie 100 tys. zł i będzie mogła stanowić maksymalnie 85% kosztów kwalifikowanych audytu. Przedsiębiorca starający się o dofinansowanie będzie musiał przedstawić wykonawcę audytu, którego kompetencje i doświadczenie zostaną sprawdzone w trakcie oceny wniosku o dofinansowanie. 

II etap – wsparcie na wdrożenie działań 

W drugim etapie przedsiębiorca będzie mógł uzyskać wsparcie na wdrożenie w firmie działań rekomendowanych w wyniku audytu przeprowadzonego w etapie I. Wsparcie w ramach tego etapu będzie mogło być wykorzystane na usługi doradcze związane z realizacją projektu. W przypadku przedsięwzieć, których efektem będzie wprowadzenie na rynek nowych produktów lub usług wsparcie będzie mogło być udzielone również na zakup urządzeń i maszyn oraz wartości niematerialnych i prawnych bezpośrednio związanych z wprowadzeniem tych produktów (wyrobów lub usług) na rynek. 

Maksymalna wartość wsparcia w ramach II etapu wyniesie 3 mln zł.