Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Wzornictwo w biznesie: ruszył nabór wniosków o dofinansowanie z Programu Polska Wschodnia

Od 20 października do 30 grudnia 2015 r. przedsiębiorstwa z Polski Wschodniej mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów związanych z wykorzystaniem wzornictwa przemysłowego w przedsiębiorstwie. Nabór organizowany jest w działaniu 1.4. Wzór na konkurencję, Programu Polska Wschodnia.

"Dzięki wsparciu z tego działania przedsiębiorstwa będą mogły rozszerzyć swoją ofertę o nowe innowacyjne produkty lub usługi, odpowiadające potrzebom i preferencjom klientów. Przełoży się to na ich rozwój i zwiększenie konkurencyjności, a co za tym idzie, osiągniecie przez nie korzyści ekonomicznych" – zaznaczyła minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak.

 „Wzór na konkurencję” przewiduje dwuetapowe wsparcie:

  • do 100 tys. zł dotacji na przeprowadzenie audytu wzorniczego, w ramach którego przeprowadzona zostanie diagnoza przedsiębiorstwa (m.in. w zakresie jego oferty produktowej, technologii, struktury organizacyjnej, trendów rynkowych oraz strategii marketingowej). Na tej podstawie przygotowany zostanie plan działań (strategia wzornicza), jakie przedsiębiorstwo powinno podjąć, aby z wykorzystaniem wzornictwa wprowadzić na rynek innowację;
  • do 3 mln zł dotacji na wdrożenie strategii opracowanej w pierwszym etapie (dofinansowanie m.in. usług doradczych niezbędnych do realizacji projektu wzorniczego, a w przypadku innowacji produktowych - również zakupu urządzeń i maszyn oraz wartości niematerialnych i prawnych).

Ruszający nabór dotyczy pierwszego etapu wsparcia. Wnioski o dofinansowanie przyjmuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Ważne informacje

Aby ubiegać się o wsparcie przedsiębiorstwa muszą uprzednio wybrać wykonawcę audytu wzorniczego oraz zawrzeć z nim warunkową umowę. Wnioski o dofinansowanie oceni panel ekspertów, który weźmie pod uwagę nie tylko potencjał przedsiębiorstwa do realizowania procesów wzorniczych, ale także kompetencje audytora.

 Więcej informacji o naborze znajduje się w zakładce "Skorzystaj".