Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

XV posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Polska Wschodnia za nami

Stan realizacji projektów współfinansowanych z Programu Polska Wschodnia 2014-2020 (POPW) oraz postęp negocjacji przyszłego budżetu - to główne tematy poruszone podczas XV posiedzenia Komitetu Monitorującego POPW. Spotkanie odbyło się 22 września 2022 r. w Warszawie.

Posiedzenie Komitetu Monitorującego POPW

"Realizacja programu sprawnie zmierza do końca. Zagospodarowaliśmy 99 proc. dostępnych środków. Kolejne efekty programu już odczuwają mieszkańcy Polski Wschodniej. Cieszy nas również dobre tempo rozliczeń z Komisją Europejską. Prognozujemy, że do końca tego roku złożymy wnioski o płatność do Komisji na około 87 proc. dostępnej puli programu." – mówiła podczas spotkania wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak

Do tej pory w programie zawartych zostało ponad 3 tys. umów o dofinansowanie o wartości 8,9 mld zł. Z tej kwoty około 3,6 mld zł, tj. 40 proc. wszystkich umów stanowią projekty zakończone.

slajd z prezentacji komitetu monitorującego

Wsparcie dla przedsiębiorców

Największą grupę beneficjentów stanowią mali i średni przedsiębiorcy. Do tej pory, z POPW pomoc otrzymało ponad 3,3 tys. firm o wartości 2,9 mld zł. W tym roku ogłoszono kolejne nabory na rozwój start-upów w Polsce Wschodniej, innowacje oraz wejście na rynki zagraniczne Małych i Średnich Przedsiębiorców (MŚP).

Inwestycje transportowe

Zmiany widać również w miastach wojewódzkich Polski Wschodniej. Pasażerowie już korzystają z nowych, ekologicznych autobusów, trolejbusów, tramwajów, nowych buspasów, oraz ścieżek rowerowych. Działają też nowe inteligentne systemy transportowe, które pomagają sterować ruchem w mieście, monitorują warunki na ulicach czy umożliwiają funkcjonowanie na przystankach informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym.W przypadku inwestycji drogowych zakończono realizację większości projektów. Obecnie trwają prace w ramach inwestycji województwa podkarpackiego i miasta Kielce, z którymi niedawno podpisano umowy.

Fundusze Europejskie z POPW napędzają też kolej. Wydano już 88 proc. środków przeznaczonych na inwestycje w transporcie kolejowym. Na większość zmodernizowanych linii kolejowych wróciły już pociągi. Podróżni mogą też korzystać z zmodernizowanych, nowoczesnych i dostępnych dworców kolejowych w  Białymstoku, Bielsku Podlaskim, Czeremsze, Siemiatyczach, Skarżysku-Kamiennej, Nidzicy oraz stacji Olsztyn Zachodni, a wkrótce także w Olsztynku i Szczytnie. Trwają prace na budowie nowego dworca Olsztyn Główny.

Wsparcie dla Polski Wschodniej będzie kontynuowane

Wsparcie dla makroregionu Polski Wschodniej w najbliższych latach będzie kontynuowane. 30 czerwca 2022 r. Komisja Europejska zaakceptowała Umowę Partnerstwa. Budżet dla odrębnego programu dla makroregionu Polski Wschodniej na lata 2021-2027 będzie wynosił ponad 2,6 mld euro.Więcej informacji na temat. planowanego wsparcia z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021-2027 można znaleźć na stronie programu.