Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zakończenie 4 rundy naboru za nami…

… a przed nami ocena 67 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP Programu Polska Wschodnia! W złożonych wnioskach, łączna kwota dofinansowania wszystkich projektów to ponad 1,2 mld zł, pula dostępnych środków w ramach całego konkursu – 420 mln zł.

Tworzenie produktów sieciowych, czyli oferowanie różnych produktów i usług pod jedną marką do najłatwiejszych nie należy, ponieważ trzeba się dogadać. Umiejętność współpracy jednak często popłaca, bo dzięki zaangażowaniu wielu osób/podmiotów wachlarz możliwości staje się szerszy. Jedni wnoszą know-how, inni kapitał a jeszcze inni pomysł, chęć i zaangażowanie. 

Dlatego niezmiernie cieszy tak duża liczba złożonych wniosków, które wpłynęły do oceny ekspertów. Teraz trudne zadanie przed nimi, by wybrać te najlepsze dla których zostaną podpisane umowy o dofinansowanie. Łączna wartość zgłoszonych projektów to ponad 2,2 mld zł!Chętnych do podjęcia współpracy i budowania wspólnej marki, jak widać nie brakuje. Oznacza to, że jest duża szansa na rozdysponowanie całej dostępnej puli środków!

***

Program Polska Wschodnia jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i ma służyć rozwojowi innowacyjności i konkurencyjności pięciu województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Z Programu dofinansowywane są projekty nastawione na biznes: aktywizacja start-upów, wdrażanie innowacji w MŚP, zdobywanie zagranicznych rynków, rozwój firm z wykorzystaniem wzornictwa przemysłowego oraz projekty infrastrukturalne: drogi, ekologiczny transport miejski, koleje. Całkowity budżet programu to ponad 8 mld zł.