Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Nowe szanse dla start-upów w Polsce Wschodniej

Start-upy z Polski Wschodniej otrzymują olbrzymią szansę na rynkowy sukces. Rusza nowa edycja "Platform startowych dla nowych pomysłów" w Programie Polska Wschodnia – tym razem z pełnym budżetem i z ulepszonymi po pilotażu kryteriami wyboru. W pierwszej kolejności zostaną wybrane ośrodki innowacji – animatorzy Platform startowych.

29 marca 2018 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła warunki naboru na animatorów Platform startowych. Miesiąc później rozpocznie przyjmowanie wniosków. Łączny budżet konkursu to 130 mln zł. To pięć razy więcej niż w pilotażowej, zakończonej w 2017 roku, edycji. O tak znaczącym zwiększeniu budżetu zadecydowało między innymi ogromne zainteresowanie wsparciem założenia przedsiębiorstwa typu start-up.

"Konkurs na wybór animatorów Platform startowych rozpoczyna nową edycję działania 1.1 „Platformy startowe dla nowych pomysłów”. Zależy nam na tym, aby wnioski były naprawdę wysokiej jakości. Chcemy wyłonić ośrodki innowacji, które zaoferują kompleksowe programy inkubacji, dobrze dostosowane do oczekiwań i potrzeb start-upowców. Dzięki temu nasze Platformy skutecznie przygotują ich do wejścia na rynek" - wyjaśnia Adam Hamryszczak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.
"Makroregion Polski Wschodniej potrzebuje prężnych ekosystemów start-upowych, o dużym potencjale rozwoju. Ośrodki innowacji są ich centralną częścią, obok biznesu i lokalnych samorządów. Właśnie takie kompleksowe inicjatywy chcemy wspierać" - dodaje wiceminister.

Konkurs skierowany jest do ośrodków innowacji w Polsce Wschodniej, np. parków naukowo-technologicznych, czy inkubatorów technologicznych. To miejsca, w których przyszli start-upowcy założą swoje spółki i pod czujnym okiem ekspertów będą zdobywać wiedzę i umiejętności potrzebne do tego, by z sukcesem prowadzić własny biznes. Będą pracować i szkolić się według indywidualnie ustalonego dla nich planu, korzystając z usług doradczych, technologicznych, marketingowych, prawnych i księgowych. To tzw. inkubacja w Platformach.

Platformy startowe to miejsca, w których start-upowcy często po raz pierwszy stykają się ze światem „wielkiego biznesu”. Mają możliwość czerpania doświadczeń od najlepszych – ekspertów z różnych branż, doświadczonych przedsiębiorców.

"Zależy nam na tym, aby wsparcie, które początkujący przedsiębiorcy otrzymują w Platformach, było jak najbardziej efektywne i dopasowane nie tylko do profilu działalności firmy, ale również do potencjału regionu, w którym start-up będzie się rozwijał. Mamy już własne doświadczenia, pochodzące z zakończonego w zeszłym roku pilotażu. Dlatego w tej edycji wprowadzamy nieco zmienione kryteria dotyczące animatorów Platform startowych" - dodaje wiceminister Hamryszczak.

Zwiększeniu ulegną wagi kryteriów, którymi w konkursie ocenia się potencjał merytoryczny animatorów Platform startowych. Takie podejście zagwarantuje wyższą jakość oferty tych ośrodków.

Platformy zostaną również zachęcone do większej branżowej specjalizacji oferty skierowanej do start-upów. To kolejna ze zmian w tegorocznej edycji programu. Dzięki temu potencjał ośrodków zaangażowanych w realizację działania będzie lepiej wykorzystany. Zwiększy się również liczba start-upów oferujących usługi lub produkty w branżach wpisujących się w ponadregionalne inteligentne specjalizacje Polski Wschodniej (wybrane dziedziny gospodarki, wykorzystujące specyficzne zasoby makroregionu).

Zakłada się, że obecny konkurs na wybór animatorów Platform startowych jest drugim i zarazem ostatnim, jaki zostanie przeprowadzony w działaniu 1.1. Platformy startowe dla nowych pomysłów. Wyłonione w nim ośrodki będą realizować program wsparcia start-upów do końca trwania Programu Polska Wschodnia, czyli nawet w 2023 roku. Dłuższa perspektywa sprzyja budowaniu dynamicznego i, co istotne, trwałego ekosystemu start-upowego. Założeniem jest, aby działalność Platform startowych służyła rozwojowi środowiska przyjaznego przedsiębiorczości start-upowej w makroregionie również po zakończeniu Programu. Każdy z wnioskodawców powinien zatem przedstawić w konkursie konkretną i wiarygodną koncepcję kontynuacji działalności inkubacyjnej już po zakończeniu realizacji projektu w ramach Programu Polska Wschodnia (POPW).

Dla start-upów

Po wyborze animatorów Platform startowych, zostanie wznowiony nabór innowacyjnych pomysłów biznesowych do inkubacji. Rozpocznie się on prawdopodobnie w IV kwartale tego roku. Autorzy najlepiej rokujących pomysłów będą przez kilka miesięcy pracować w wybranej przez siebie Platformie nad rentownym modelem biznesowym.

"Na tym etapie wprowadzamy kolejną zmianę - znosimy barierę wieku. To nasza odpowiedź na widoczną na świecie tendencję wzrostu średniego wieku start-upowców. Do tej pory w programie startować mogli wyłącznie ludzie młodzi – do 35 roku życia. Teraz każdy, bez względu na wiek, może zgłosić swój pomysł na start-up. Liczymy na jeszcze więcej wysokiej jakości pomysłów zgłaszanych do Platform" - zaznacza wiceminister.
"Wierzymy, że skuteczność naborów, efektywność wsparcia, jakie Platformy zaoferują start-upom i duża liczba solidnie przygotowanych planów biznesowych przygotowanych w Platformach zaowocują kolejnymi sukcesami młodych innowacyjnych firm na rynku. Zwiększenie innowacyjności polskich przedsiębiorstw na rynku krajowym i na rynkach zagranicznych to jeden z celów Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a program Platform startowych znakomicie wpisuje się w jego realizację" - wyjaśnia wiceminister.

Najbardziej obiecujące start-upy, które z sukcesem ukończą inkubację w Platformach, mogą starać się o 800 tysięcy złotych dotacji na dalszy rozwój działalności, w tym pierwszą sprzedaż. Nabór wniosków o dotacje rozpocznie się już w 2019 roku.

Już obecne na rynku

Tegoroczna edycja "Platform startowych dla nowych pomysłów" jest drugą, po pilotażu zakończonym w 2017 roku. Na jego realizację przeznaczono blisko 25 mln zł. Do programu zgłoszono blisko 2,5 tys. pomysłów na innowacyjny biznes typu start-up. Wsparciem zostało objętych 210 start-upów, które pracowały nad rozwojem swoich projektów w trzech Platformach startowych: Hub of Talents w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym, TechnoparkBiznesHub w Kieleckim Parku Technologicznym i Connect w Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym. 102 start-upy otrzymały dotację na dalszy rozwój działalności (w sumie ok. 80 mln zł).

Dowodem na skuteczność takiej formy wsparcia są start-upy, które z sukcesem rozwijają się na rynku. Między innymi: Predictail Sp. z o.o. z Lublina - oferuje rozwiązania służące przewidywaniu usterek dużych maszyn za pomocą nowoczesnych algorytmów Machine Learningowych i analizy Big Data; Prognosis Sp. z o.o. z Suwałk - dostarcza innowacyjne oprogramowanie prognozujące zużycie oraz cenę energii elektrycznej; Plantalux Sp. z o.o z Lublina – zajmuje się technologią wspomagania wzrostu roślin pod uprawami szklarniowymi za pomocą innowacyjnych systemów oświetleniowych, Cinematic VR Sp. z o.o. z Rzeszowa – opracowała innowacyjną formę obrazowania obiektów w technologii wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, aby na tej bazie stworzyć aplikację dla klientów B2B (np. katalog produktów z funkcją sklepu internetowego).

Więcej informacji na www.platformystartowe.gov.pl i www.parp.gov.pl