Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

63,8 mln zł z Programu Polska Wschodnia na rozwój ekomobilności w Lublinie

Poprawa mobilności miejskiej oraz większe wykorzystanie niskoemisyjnego transportu miejskiego ­– to główny cel inwestycji, na którą Gmina Lublin otrzyma 63,8 mln zł z Programu Polska Wschodnia (POPW). Umowę o dofinansowanie projektu podpisano 10 lutego 2017 r.

­­

"Przyznane środki Lublin przeznaczy na inwestycje w infrastrukturę, zakup taboru niskoemisyjnego oraz rozbudowę systemu informacji pasażerskiej" – poinformował wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.
"Dzięki kompleksowej inwestycji w zrównoważony transport miejski wzrośnie atrakcyjność Lublina, jako miejsca, w którym warto mieszkać, pracować i studiować" – dodał.

POPW dofinansuje m.in. budowę nowego odcinka ul. Muzycznej wraz z mostem nad Bystrzycą, buspasami i trakcją trolejbusową, o którą zostaną wzbogacone także ul. Jana Pawła II oraz al. Kraśnicka. Dzięki inwestycji, trolejbusy będą docierać do nowych obszarów miasta, w tym nowych osiedli mieszkaniowych.

roboty budowlane

Prace budowlane na ul. Muzycznej, fot. PARP

Projekt zakłada także zakup 15 ekologicznych trolejbusów oraz powiązanie transportu publicznego z indywidualną komunikacją rowerową, pieszą (tzw. łańcuchy ekomobilności) i samochodową. Komunikacja miejska w Lublinie ma szansę stać się bardziej funkcjonalna również dzięki jej lepszemu dostosowaniu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (m.in. niskopodłogowe pojazdy wyposażone w przyciski oznakowane alfabetem Braille’a oraz informację głosową) oraz za sprawą rozbudowy systemu  informacji pasażerskiej.

Kompleksowa inwestycja miasta Lublin ma na celu skrócenie czasu przejazdu komunikacją miejską oraz upłynnienie ruchu w mieście. Dzięki zastosowaniu ekologicznych rozwiązań przedsięwzięcie będzie miało pozytywny wpływ na środowisko.  

Dofinansowany projekt jest jedną z czterech inwestycji, którą Lublin planuje zrealizować dzięki funduszom POPW. W trakcie oceny są jeszcze trzy złożone przez miasto wnioski o dofinansowanie projektów: 

  • Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF.
  • Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie.
  • Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej.

Lublin ubiega się o ponad 350 mln zł z POPW  na ich realizację.

***

Lublin kontynuuje rozwój transportu miejskiego zapoczątkowany w latach 2007-2013. Ponad 331,6 mln zł z Programu Rozwój Polski Wschodniej umożliwiło m.in. zakup 100 ekologicznych autobusów i 70 trolejbusów, modernizację i rozbudowę infrastruktury nadającej priorytet komunikacji miejskiej, w tym budowę ponad 28 kilometrów nowych sieci trakcji trolejbusowej, a także wprowadzenie systemu zarządzania ruchem oraz zarządzania transportem publicznym.

Informacje o projekcie (PDF 278 KB)