Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Komisja Europejska zatwierdziła kolejny duży projekt w Polsce Wschodniej

Komisja Europejska zatwierdziła projekt modernizacji linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko-Kamienna – Sandomierz. Choć prace budowlane na tym odcinku trwają już od czerwca, decyzja Komisji ostatecznie kończy proces akceptacji współfinansowania inwestycji z Funduszy Europejskich.

"Środki Programu Polska Wschodnia, które wesprą modernizację linii nr 25 to ponad 300 mln zł. Patrzymy na tę inwestycję jednak nie tylko przez pryzmat kwot, ale przede wszystkim konkretnych korzyści dla makroregionu, jakie przyniesie jej realizacja" - mówi Adam Hamryszczak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.
"Linia kolejowa nr 25 to istotny szlak komunikacyjny dla północy województwa świętokrzyskiego, to element Wschodniej Magistrali Kolejowej ale i alternatywny szlak łączący Rzeszów z Warszawą".
"Tym projektem kontynuujemy realizację celu - zwiększenia spójności terytorialnej kraju i dostępności transportowej Polski Wschodniej. Jestem pewien, że tę nową jakość na kolei odczują zarówno mieszkańcy, jak i turyści a przede wszystkim lokalny biznes i potencjalni inwestorzy" - dodaje wiceminister.

Prace na linii kolejowej nr 25 to tzw. duży projekt, co w przypadku transportu, w tym projektów kolejowych, oznacza, że koszty kwalifikowalne przekraczają 75 mln euro. Każda tego typu inwestycja musi zostać oficjalnie zaakceptowana przez Komisję Europejską, która wcześniej bada zasadność wykorzystania przy jej realizacji Funduszy Europejskich.

Zakres prac 

Prace na linii kolejowej nr 25 obejmują odcinek Skarżysko-Kamienna – Ostrowiec Świętokrzyski - Sandomierz i potrwają do marca 2021 r. Łącznie wyremontowanych zostanie 104 km torów i wymienione 25 km sieci trakcyjnej. Podróżni zyskają 22 stacje i przystanki kolejowe przebudowane zgodnie z najnowszymi standardami. Największą przemianę przejdzie dworzec w Skarżysku-Kamiennej. Wszystkie te miejsca będą dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Zostanie poprawione także bezpieczeństwo podróży, a to dzięki modernizacji 69 skrzyżowań z drogami, czyli przejazdów kolejowo-drogowych i 107 obiektów inżynieryjnych, czyli mostów, przepustów i wiaduktów, dzięki którym pociągi bezpiecznie pojadą nad rzekami, czy drogami. Efektem prac będzie skrócenie czasu podróży dla pociągów regionalnych na odcinku Skarżysko-Kamienna – Ostrowiec Świętokrzyski. Modernizacja odcinka stworzy również możliwość przywrócenia regularnych połączeń na odcinku Skarżysko-Kamienna – Sandomierz.

Wschodnia Magistrala Kolejowa

Projekt modernizacji linii kolejowej nr 25 jest częścią większego zamierzenia inwestycyjnego – Wschodniej Magistrali Kolejowej. To projekt powiązania kolejowego stolic województw Polski Wschodniej. Magistralę tworzy ciąg linii kolejowych: Olsztyn – Korsze – Kętrzyn – Giżycko – Ełk – Białystok – Czeremcha – Siedlce – Łuków – Dęblin – Lublin – Kraśnik – Tarnobrzeg – Kolbuszowa – Rzeszów wraz z odgałęzieniem do Kielc: Tarnobrzeg – Ostrowiec Świętokrzyski – Skarżysko – Kielce. Inwestycja finansowana jest z kilku źródeł: instrumentu „Łącząc Europę” (CEF), środków krajowych oraz 3 programów operacyjnych współfinansowanych ze środków UE: Polska Wschodnia (8 projektów), Infrastruktura i Środowisko (4 projekty), Regionalne Programy Operacyjne (2 projekty). Łączna wartość wszystkich projektów przekroczy 6,5 mld zł. Magistrala Wschodnia przyczyni się do zwiększenia udziału transportu kolejowego w przewozach towarowych i pasażerskich w skali lokalnej, makroregionalnej i krajowej.

***

Inwestycje w infrastrukturę kolejową to jeden z trzech filarów Programu Polska Wschodnia. Zarezerwowano na nie 330 mln euro (z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego). Z udziałem środków programu łącznie zostanie zrealizowanych 8 kolejowych projektów infrastrukturalnych, wskazanych w Dokumencie Implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu

Na zdjeciach: prace modernizacyjne na linii kolejowej

 • foto: PKP PLK S.A, Anna Sraga

  foto: PKP PLK S.A, Anna Sraga

 • foto: PKP PLK S.A, Anna Sraga

  foto: PKP PLK S.A, Anna Sraga

 • foto: PKP PLK S.A, Anna Sraga

  foto: PKP PLK S.A, Anna Sraga

 • foto: PKP PLK S.A, Anna Sraga

  foto: PKP PLK S.A, Anna Sraga