Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Ankieta na temat udziału społeczeństwa w projektowaniu i realizacji działań transportowych

Komisja Europejska i Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) zainicjowały pierwszy projekt pilotażowy, promujący zaangażowanie obywateli we wdrażanie projektów polityki spójności.

Polityka spójności UE ma na celu wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej poprzez zmniejszenie dysproporcji w poziomie rozwoju między regionami.

W ramach programu instytucje zarządzające funduszami UE otrzymują najwyższej klasy wiedzę fachową i dostosowaną pomoc przy tworzeniu nowych inicjatyw w celu zaangażowania obywateli oraz promowania przejrzystości i odpowiedzialności.

W drodze konkursu wybrano pięć organów, w tym jedną polską instytucję – Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) – Instytucję Pośredniczącą Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Programu Polska Wschodnia.

Baner promocyjny pilotażu

Źródło: www. ec.europa.eu

Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) od wielu lat dąży do zapewnienia efektywnego udziału społeczeństwa (tzw. partycypacji społecznej) w realizacji polityki spójności, wspartego dedykowaną metodologią i narzędziami. Stąd aktywny udział instytucji w realizacji pilotażowego projektu Komisji Europejskiej dotyczącego zwiększenia zaangażowania obywateli w realizację polityki spójności, wspieranego przez ekspertów Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

W związku z realizacją swojego projektu w ramach pilotażu, CUPT opracował ankietę, która posłuży do zebrania informacji na temat udziału społeczeństwa w projektowaniu i realizacji działań transportowych. Zebrane informacje posłużą nam do wypracowania zestawu najlepszych praktyk oraz narzędzi, które służyć będą zwiększeniu partycypacji społecznej.

Zapraszamy i zachęcamy Państwa do wypełniania kwestionariusza ankiety. Ankieta jest dostępna na stronie internetowej CUPT do 31 stycznia.

Więcej informacji o ankiecie.