Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej – weź udział w wysłuchaniu

Polska przygotowuje się do rozpoczęcia realizacji programów finansowanych z nowego budżetu unijnego na lata 2021-2027. Jednym z nich jest program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW). Wysłuchanie publiczne w sprawie FEPW odbędzie się 29 kwietnia i będzie transmitowane na żywo.

7 kwietnia rozpoczęły się wysłuchania publiczne dotyczące Umowy Partnerstwa. Umowa Partnerstwa to najważniejszy dokumenty określający, w co Polska zainwestuje Fundusze Europejskie na lata 2021-2027. Chodzi o 72,2 miliona euro na politykę spójności i 3,8 miliarda euro z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Jednym z programów finansowanych w ramach polityki spójności będzie program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej.

Wysłuchanie publiczne dotyczące FEPW odbędzie się 29 kwietnia w godz. 10.00-15.00. Aby zabrać głos podczas wysłuchania, należy zarejestrować się za pomocą formularza dostępnego na stronie: www.wysluchania-nowaperspektywa.pl. Rejestracja trwa do 27 kwietnia do godz. 10.00. Wysłuchanie będzie można oglądać na żywo na kanale YouTube Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

"Chcemy poznać możliwie jak najwięcej opinii na temat sposobu zainwestowania pieniędzy w makroregionie Polski Wschodniej w latach 2021-2027. Do udziału w wysłuchaniach zapraszamy przedstawicieli samorządów, partnerów społeczno-gospodarczych, organizacji pozarządowych i wszystkich zainteresowanych" – mówi Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

Wsparcie dla Polski Wschodniej

Do tej pory z programu dla Polski Wschodniej korzystało pięć województw: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. W nowej perspektywie budżetowej UE dołączy do nich również województwo mazowieckie bez Warszawy i dziewięciu otaczających ją powiatów – czyli region statystyczny mazowiecki regionalny.

W puli FEPW jest 11,4 miliarda złotych. Nowy program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej będzie koncentrował się na czterech głównych obszarach: przedsiębiorczość i inwestycje, energia i klimat, spójna sieć transportowa oraz kultura, turystyka i usługi uzdrowiskowe.

Z dotacji skorzystają zarówno małe i średnie firmy, innowacyjne start-upy, przedsiębiorstwa z sektora turystycznego i energetycznego, jak i samorządy oraz podmioty świadczące usługi publiczne, a także organizacje pozarządowe.

Na współfinansowanie z Funduszy Europejskich będą mogły też liczyć duże projekty miejskie, na przykład dotyczące zrównoważonej mobilności miejskiej, oraz ponadregionalne inwestycje drogowe i kolejowe. Planowane są między innymi dalsze inwestycje przy tworzeniu Wschodniej Magistrali Kolejowej.

Czym są wysłuchania?

Podczas wysłuchań przedstawiciele rządu, którzy odpowiadają za kształt Umowy Partnerstwa i programów przygotowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR), usłyszą opinie dotyczące tych dokumentów. Pomysłodawcą i patronem wysłuchań jest Podkomitet do spraw Rozwoju Partnerstwa, który funkcjonuje w systemie wdrażania Funduszy Europejskich. Jego członkami są przedstawiciele rządu, samorządu, partnerów społecznych i gospodarczych, a także organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Wysłuchania przygotowała Fundacja Stocznia oraz Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych we współpracy z MFiPR.

Harmonogram wysłuchań

Terminy wysłuchań w sprawie poszczególnych programów są ustalane. Na najbliższe tygodnie zaplanowano konsultacje programów Pomoc Techniczna za Funduszy Europejskich (30 kwietnia) oraz Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (13 maja).

Więcej informacji na stronie: www.wysluchania-nowaperspektywa.pl