Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej - wysłuchanie odwrócone

Zapraszamy na odwrócone wysłuchanie publiczne programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 (FEPW). Spotkanie, z udziałem wiceministra Jacka Żalka, odbędzie się 5 października. Ma ono na celu zaprezentowanie zmian wprowadzonych w projekcie. To również okazja do przedstawienia stanowiska w sprawie tych uwag, które nie znalazły swojego odzwierciedlenia w tekście.

grafika dekoracyjna

Trwają prace nad programowaniem unijnej perspektywy finansowej 2021-2027. Polska nadal pozostanie największym beneficjentem polityki spójności, a środki, które otrzyma na jej realizację wyniosą 72,2 miliona euro. Dokumentem określającym, w co nasz kraj zainwestuje Fundusze Europejskie jest Umowa Partnerstwa. Jednym z programów finansowanych w ramach polityki spójności będzie program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027.

Zarejestruj się i weź udział w dyskusji

Aby zabrać głos podczas wysłuchania, należy zarejestrować się za pomocą formularza dostępnego na stronie www.polskawschodnia.gov.pl. Spotkanie będzie można oglądać na żywo na kanale YouTube Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Wspieramy rozwój Polski Wschodniej

W puli FEPW jest 11,4 miliarda złotych. Nowy program będzie koncentrował się na czterech głównych obszarach: przedsiębiorczość i inwestycje, energia i klimat, spójna sieć transportowa oraz kultura, turystyka i usługi uzdrowiskowe.

Z dotacji skorzystają zarówno małe i średnie firmy, innowacyjne start-upy, przedsiębiorstwa z sektora turystycznego i energetycznego, jak i samorządy oraz podmioty świadczące usługi publiczne, a także organizacje pozarządowe.

Na współfinansowanie z Funduszy Europejskich będą mogły też liczyć duże projekty miejskie, na przykład dotyczące zrównoważonej mobilności miejskiej, oraz ponadregionalne inwestycje drogowe i kolejowe. Planowane są między innymi dalsze inwestycje przy tworzeniu Wschodniej Magistrali Kolejowej.

Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 to kontynuacja wsparcia dla 5 wschodnich województw, aby przyspieszyć ich rozwój. Nowością jest włączenie do programu części Mazowsza – bez Warszawy i przyległych powiatów – czyli regionu statystycznego mazowieckiego regionalnego.

Czym są wysłuchania?

Wysłuchanie publiczne umożliwiają wypowiedzenie się, przedstawienie swojego poglądu. Nie jest to dialog, co oznacza, że w trakcie wysłuchania nie ma wymiany zdań między stronami. Wysłuchania są otwarte dla każdej instytucji i osoby prywatnej, która chce w nich uczestniczyć jako widz lub mówca.

Takie wydarzenie dotyczące Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej odbyło się 29 kwietnia br. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami z wysłuchania