Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

O rozwoju Polski Wschodniej w Ełku

O możliwościach rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego z samorządowcami i przedsiębiorcami rozmawiali w Ełku wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń i senator Małgorzata Kopiczko. Spotkanie w Parku Naukowo-Technologicznym dotyczyło szans inwestycyjnych regionu. Szacuje się, że wsparcie z Funduszy Europejskich w aktualnej perspektywie finansowej dla warmińsko-mazurskiego to ponad 7,3 mld zł.

"Województwo warmińsko-mazurskie w przeliczeniu na jednego mieszkańca otrzymało 5 021 zł, co plasuje je na 1. miejscu na 16 regionów" – mówił Artur Soboń.

Efektem programów europejskich w regionie będzie 389 przedsiębiorstw objętych dotacjami, powstanie tysiąc miejsc pracy, 144 km dróg, 67,3 tys. gospodarstw domowych zostanie podłączonych do Internetu, a 29 tys. osób będzie przeszkolonych w zakresie korzystania z Internetu, w tym e-usług.

Warmińsko-mazurskie rozdysponowało 68% dostępnych środków w ramach programu regionalnego, co daje regionowi 12. miejsce na tle innych województw.

W ramach dodatkowych programów finansowanych z budżetu państwa w 2018 roku na budowę dróg gminnych i powiatowych w regionie MIiR przeznaczył ok. 29,8 mln zł z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Znalazło się w nim 28 inwestycji zgłoszonych przez: gminy: Lidzbark Warmiński, Wieliczki, Pozezdrze, Rybno, Węgorzewo, Sępopol, Ostróda, Łukta, Miłki, Pasym, Świętajno, Ełk, Jeziorany, Kętrzyn, Orzysz, Zalewo, Młynary, Lubawa, Pasłęk, Pieniężno, Janowiec Kościelny, Braniewo oraz powiaty: elbląski, ełcki, piski, węgorzewski, gołdapski, szczycieński.

Dzięki tym inwestycjom zyskamy:

  • 32 km zbudowanych lub wyremontowanych dróg gminnych i powiatowych,
  • 2 wyremontowane mosty,
  • 1 skrzyżowanie w formie ronda oraz 5 skrzyżowań z drogami wyższego rzędu,
  • 10 km chodników lub ścieżek pieszo-rowerowych,
  • 14 przejść dla pieszych o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa.