Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Postępy w realizacji programów na lata 2014-2020 - stan na 4 lipca 2021 roku

Z unijnym dofinansowaniem realizowanych jest 92 317 inwestycji o łącznej wartości około 529,3 mld zł.

Wnioski o dofinansowanie

Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014, od uruchomienia programów do 4 lipca 2021 roku złożono 180 880 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 870,0 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 539,5 mld zł, tj. 155,1 procent funduszy na lata 2014-2020.

Umowy o dofinansowanie

Do 4 lipca 2021 roku podpisano z beneficjentami 92 317 umów o dofinansowanie projektów. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 529,3 mld zł. W tej kwocie udział funduszy UE to 322,5 mld zł, czyli 92,7 procent całej dostępnej alokacji środków UE.

Rozliczone wydatki

Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 300,1 mld zł, w tym dofinansowanie UE 197,6 mld zł, co stanowi 56,8 procent alokacji.