Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Projekt Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 przekazany na KSE

Otworzyliśmy ostatni etap uzgodnień krajowych projektu, przed przekazaniem do oficjalnych negocjacji z Komisją Europejską. Rozpoczynamy uzgodnienia w komitetach Rady Ministrów.

Zgodnie z ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, w przypadku programów którymi zarządza Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, Rada Ministrów akceptuje projekt i udziela Ministrowi zgody na jego negocjacje z Komisją Europejską. Pierwszym komitetem, który będzie opiniował projekt Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2017 jest Komitet do Spraw Europejskich (KSE) Rady Ministrów (RM), następnie - Stały Komitet RM, a finalnie - sama Rada Ministrów.

18 listopada projekt uzyskał pozytywną opinię (z uwagami) Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Opinia Komisji bazowała przede wszystkim na stanowisku Województw Polski Wschodniej z 17.11.2021 r., zgodnie z którą zmniejszono alokację na rozwój inteligentnych sieci dystrybucji energii elektrycznej i przesunięto środki na rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej. Nową wersję projektu programu przekazano na KSE 30 listopada br.

W związku z przyjęciem 30 listopada br. projektu Umowy Partnerstwa przez Radę Ministrów, coraz bliższe jest jej oficjalne przekazanie do Komisji Europejskiej. Dlatego, zgodnie z rozporządzeniem ogólnym UE nr 2021/1060, ostateczne projekty programów powinny zostać przekazane do KE nie później niż 3 miesiące po UP, tj. do ok. końca lutego 2022 r.

Zapoznaj się z dokumentami: