Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Unijne inwestycje w kolej zmieniają Polskę Wschodnią

Przedstawienie kluczowych inwestycji w transport kolejowy w Polsce Wschodniej, w tym m.in. Wschodniej Magistrali Kolejowej oraz wybranych dworców PKP S.A., a także debata nad ich wpływem na rozwój makroregionu to główne cele konferencji zorganizowanej przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Olsztynie. Patronat nad konferencją objął Minister Inwestycji i Rozwoju.

Dwudniowa konferencja (20-21 czerwca br.) jest okazją do refleksji nie tylko nad rozwojem infrastruktury transportu kolejowego w Polsce Wschodniej, ale przede wszystkim nad wpływem tych inwestycji na rozwój społeczno-gospodarczy makroregionu. Wśród panelistów znaleźli się przedstawiciele Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Infrastruktury, Komisji Europejskiej, władz samorządowych, biznesu, w tym branży transportowej, świata nauki, instytucji krajowych odpowiedzialnych za wdrażanie środków europejskich oraz zarządcy infrastruktury transportowej.  

Z analizy przeprowadzonej przez Urząd Transportu Kolejowego wynika, że wskaźnik wykorzystania kolei w województwach wschodniej Polski jest najniższy w kraju. Statystyczny mieszkaniec województwa podlaskiego, lubelskiego czy podkarpackiego podróżuje koleją ok. 2 razy w roku. Dla porównania w województwie pomorskim są to średnio 24 podróże rocznie na jednego mieszkańca. Dlatego też fundusze europejskie pochodzące z Programu Polska Wschodnia (POPW), Programu o Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) jak i pięciu Programów Regionalnych (RPO) mogą istotnie przyczynić się do systemowego i dynamicznego rozwoju już istniejącej sieci połączeń kolejowych – zarówno towarowych, jak i pasażerskich, w makroregionie. Dzięki inwestycjom poprawi się jakość przewozów – prędkość i punktualność pociągów, komfort podróżowania, zintegrowanie z pozostałymi środkami transportu w miastach, co będzie miało wpływ na zwiększenie liczby korzystających z przewozów kolejowych.

Wiceminister Adam Hamryszczak podczas wystąpienia
Fot.CUPT

"W latach 2014-2023 w województwach Polski Wschodniej zainwestujemy w sektor kolejowy ponad 16,3 mld zł. Będą to środki programów unijnych: POIŚ i CEF, POPW, pięciu RPO ale i krajowe. Nasze inwestycje zagwarantują wysokiej jakości, szybkie ale i bezpieczne przewozy towarowe i pasażerskie. To stworzy możliwość włączenia podmiotów lokalnych w globalne łańcuchy dostaw i poprawi mobilność na rynku pracy. Istotnym elementem naszego planu inwestycyjnego jest powstanie Wschodniej Magistrali Kolejowej. Łącznie przeznaczymy na nią ok. 6,5 mld zł, w 14 projektach z udziałem środków pochodzących z ww. źródeł. Magistrala bezpośrednio połączy ze sobą stolice województw Polski Wschodniej i poprawi wewnętrzną spójność sieci transportowej makroregionu "  – podkreślił w trakcie wystąpienia otwierającego Adam Hamryszczak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju
"Inwestycje kolejowe w tym makroregionie to niwelowanie wykluczenia transportowego"  – zaznaczył Tomasz Buczyński, Dyrektor Departamentu Kolejnictwa w Ministerstwie Infrastruktury.

Przemysław Gorgol, p.o. Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych podkreślił zaś, że rozwój kolei napędza wzrost konkurencyjności każdego z województw Polski Wschodniej.

"Inwestycje finansowane z POPW, POIiŚ i CEF to poprawa parametrów linii kolejowych oraz zwiększenie dostępności transportowej dziesiątek miast na tym obszarze i – co równie ważne – poprawa jakości infrastruktury pasażerskiej"   - powiedział. 

W trakcie pierwszego panelu dyskusyjnego omówione zostały najważniejsze inwestycje kolejowe w Polsce Wschodniej finansowane z funduszy europejskich (CEF, POIiŚ, POPW, RPO), rola instrumentów wspierających rozwój infrastruktury kolejowej (Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku i Program Inwestycji Dworcowych) oraz możliwości finansowania inwestycji po roku 2020. Dyskusja dotyczyła  również wpływu realizowanych projektów i poprawy jakości infrastruktury kolejowej, na jakość życia mieszkańców oraz wzrost konkurencyjności makroregionu Polski Wschodniej. Szczególna uwaga została skierowana na efekty powstania Wschodniej Magistrali Kolejowej.

"Inwestycje te przyniosą poprawę parametrów technicznych sieci, w tym zwiększenie jej przepustowości, poprawę poziomu bezpieczeństwa ruchu oraz zwiększenie dopuszczalnej prędkości przejazdu pociągów. To sprawi, że przewozy towarowe będą bardziej efektywne i opłacalne, a pasażerskie dostępne, komfortowe i bardziej atrakcyjne od własnego samochodu. Przy odpowiednio dopasowanej ofercie przewozowej nowe możliwości przejazdów koleją otrzymają mieszkańcy dziś często peryferyjnych obszarów. Nie do pominięcia są także efekty pośrednie, czyli mniejsze ryzyko wypadków drogowych (mniej samochodów na drogach), mniejsza presja transportu na środowisko oraz na budżety podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie nadmiernie dziś eksploatowanych dróg" - zauważył wiceminister Hamryszczak.

Plany rozwojowe w kontekście potrzeb przewozów towarowych, jak również przyszłe inwestycje w kolejową infrastrukturę graniczną (centra przeładunkowe) były głównymi tematami drugiego panelu dyskusyjnego.  

Wśród zagadnień trzeciego panelu dyskusyjnego, zaplanowanego podczas drugiego dnia konferencji, znajdą się zagadnienia związane z nową ofertą usług przewozowych i towarzyszących, świadczonych podróżnym w Polsce Wschodniej, w celu zachęcenia ich do częstszych podróży koleją. Poznamy plany inwestycyjne przewoźników kolejowych, a w kontekście programu dworcowego - nowe udogodnienia dla pasażerów, w tym osób z niepełnosprawnościami.  

Uczestnicy konferencji będą mieli również możliwość bliższego poznania Dworca PKP Olsztyn Zachodni. Zmodernizowano go w ramach największego w historii polskiej kolei programu inwestycji dworcowych PKP SA, współfinansowanego z funduszy europejskich. Do 2023 r. w Polsce Wschodniej unijne dofinansowanie otrzymają 34 inwestycje dworcowe.

Mapa inwestycji kolejowych w Polsce Wschodniej

Materiały konferencyjne - infografiki

I panel dyskusyjny: Inwestycje w infrastrukturę kolejową w Polsce Wschodniej (PNG 328 KB)

II panel dyskusyjny: Wpływ infrastruktury kolejowej na gospodarkę - przewozy towarowe i intermodalne w Polsce Wschodniej (PNG 317 KB)

III panel dyskusyjny: Rozwój przewozów pasażerskich na terenie Polski Wschodniej (PNG 310 KB)

Zapraszamy do obejrzenia videorelacji z konferencji