Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak na Kongresie 590

Trwa piąta edycja Kongresu 590. To forum wymiany idei i doświadczeń polskich specjalistów z zakresu biznesu, nauki, polityki oraz legislacji. Tegoroczna odsłona kongresu jest poświęcona zmianom, jakie zaszły w polskiej gospodarce podczas pandemii i oraz temu, w jakim kierunku powinniśmy się rozwijać, by niwelować jej skutki. Wydarzenie po raz drugi odbywa się w formule hybrydowej.

Minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak

W debatach o sposobach dojścia do neutralności klimatycznej oraz inteligentnych specjalizacjach w regionach uczestniczyła Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

Różne drogi do neutralności klimatycznej

"Polska dąży do znaczącego obniżenia emisyjności gospodarki, która jednocześnie będzie przyjazna środowisku i wpisująca się w model gospodarki o obiegu zamkniętym" – mówiła wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

 Wiceminister przybliżyła kwestię finansowania transformacji energetycznej w Polsce z udziałem środków unijnych. Wśród instrumentów z nowego budżetu UE Jarosińska-Jedynak wymieniła politykę spójności, Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji oraz Fundusz Odbudowy.Wiceminister przypomniała, że zielona transformacja jest jednym z filarów Krajowego Planu Odbudowy, który jest podstawą  do skorzystania z Funduszu Odbudowy.

"Droga w kierunku neutralności klimatycznej to jednocześnie duże wyzwanie dla polskiej gospodarki, ale też szansa. Reformy i wynikające z nich inwestycje obniżą emisyjność gospodarki i poprawią jakość powietrza" - wyjaśniła Jarosińska-Jedynak.

 Budowanie marki regionu przez pryzmat inteligentnych specjalizacji

Wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak rozmawiała również o potencjale Podkarpacia oraz jego rozwoju przy wykorzystaniu strategii inteligentnej specjalizacji.

Wiceminister przypomniała, że w opublikowanym w ubiegłym roku przez Komisję Europejską rankingu European Innovation Scoreboard 2020 tylko ośmiu regionom Polski udało się uzyskać status umiarkowanego innowatora. Podkarpacie jest jednym z nich.

Wiceszefowa Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej przytoczyła również dane Głównego Urzędu Statystycznego, które wskazują, że Podkarpacie wykorzystuje w stopniu ponadprzeciętnym szanse, które przynosi unijna  polityka spójności.

"Województwo podkarpackie z jeszcze większą intensywnością powinno kontynuować działania prorozwojowe, a zwłaszcza te mające na celu rozwój innowacyjności i dalsze zaangażowanie firm w działalność badawczą w zakresie smart specjalizacji" – mówiła Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Wiceminister podkreśliła, że w ramach kolejnej perspektywy finansowej na lata 2021-2027 fundusze wspierające procesy B+R oraz innowacje będą dostępne w programie krajowym Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, programie ponadregionalnym Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej oraz programach regionalnych.