Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zakończenie weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektów pomocy technicznej Centrum Unijnych Projektów Transportowych i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na 2023 rok w ramach Programu Polska Wschodnia 2014-2020

1 grudnia 2022 r. Instytucja Zarządzająca Programem Polska Wschodnia zakończyła weryfikację wniosku o dofinansowanie projektu pomocy technicznej Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) na 2023 rok, a 5 grudnia 2022 r. - weryfikację projektu pomocy technicznej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) na 2023 rok - w ramach Programu Polska Wschodnia 2014-2020.

W wyniku powyższej procedury:

1) Wniosek CUPT otrzymał w dniu 1.12.2022 r. w aplikacji SL2014-PT status: „zatwierdzony”. Wniosek PARP otrzymał status: „zatwierdzony” w dniu 5.12.2022 r.;

2) wybrano do dofinansowania projekt PARP: „Finansowanie kosztów PARP związanych z zarządzaniem i wdrażaniem POPW 2014-2020 w 2023 roku” oraz projekt CUPT: „Wsparcie procesu wdrażania oraz promocja programu 2023 rok”;

3) kwota przyznanego dofinansowania dla PARP wynosi (na dzień zatwierdzenia wniosku): 3 829 412,00 PLN, a dla CUPT: 3 065 000,00 PLN;

4) kwota całkowita projektu PARP wynosi: 3 829 412,00 PLN, a kwota całkowita projektu CUPT: 3 101 000,00 PLN;

5) data zakończenia weryfikacji projektu CUPT to: 1.12. 2022 r. Data zakończenia weryfikacji projektu PARP to: 5.12.2022 r.;

6) przewidywany czas realizacji projektu PARP i projektu CUPT – rok 2023.