Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Znamy animatorów „Platform startowych dla nowych pomysłów”

Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, Kielecki Park Technologiczny oraz Lubelski Park Naukowo-Technologiczny jako animatorzy przeprowadzą pilotaż kompleksowego programu wsparcia młodych firm w Polsce Wschodniej pn. Platformy startowe dla nowych pomysłów.

Platformy startowe - logo

"Wybrane w konkursie ośrodki innowacji pomogą rozwinąć pomysł biznesowy i na jego podstawie uruchomić w makroregionie innowacyjną firmę typu startup. Na ten cel w ramach 14-miesięcznego pilotażu otrzymają łącznie blisko 21 mln zł z Programu Polska Wschodnia" – poinformował wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.

 Platformy startowe dla nowych pomysłów to nowość perspektywy 2014-2020.

"Tego rodzaju przedsięwzięcie nie było dotychczas realizowane w naszym kraju. Dlatego przeprowadzamy pilotaż" – zaznaczył wiceszef Ministerstwa Rozwoju. "Po jego zakończeniu ocenimy, w jakim stopniu jego założenia się sprawdzą. Jeśli potrzebne będą zmiany, wprowadzimy je i będziemy kontynuować działanie. Przeznaczymy na dalsze wsparcie startupów dodatkowe 180 mln euro z Programu Polska Wschodnia" – dodał.
"Oprócz wsparcia biznesowego, kluczowym elementem Platform jest szerokie zaangażowanie podmiotów, w szczególności władz miejskich, tworzących odpowiedni klimat do lokowania młodych firm, ale również uczelni i innych instytucji otoczenia biznesu. Dlatego tak ważnym z punktu widzenia wypełnienia założeń pilotażu, był wybór takich animatorów, którzy zapewnią efektywne zaangażowanie wszystkich stron na rzecz społeczności startupowej" – zaznaczył wiceminister Hamryszczak.

Do konkursu na animatorów zgłosiło się pięciu wnioskodawców, którzy przedstawili swoją koncepcje realizacji programu Platform startowych. Projekty oceniono pod kątem formalnym i merytorycznym, zgodnie z kryteriami wyboru projektów dla poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Programu Polska Wschodnia (POPW)

Wybrane parki naukowo-technologiczne odpowiedzialne będą za pierwszy etap programu, czyli:

  • nabór i selekcję startupowych pomysłów biznesowych;
  • zapewnienie ich autorom „szytych na miarę” usług, mających na celu przygotowanie odpowiedniego modelu biznesowego, opartego o zweryfikowany w toku prac pomysł na produkt (tzw. produktu MVP), który startup będzie mógł wprowadzić na rynek.

Animatorzy przeprowadzą nabory pomysłów w marcu. Młodym ludziom, którzy zakwalifikują się do wsparcia, zapewnią m.in.:

  • mentoring, czyli pomoc doświadczonych przedsiębiorców, inwestorów, aniołów biznesu;
  • specjalistyczne usługi niezbędne do przeprowadzenia prac nad rozwojem zgłoszonego pomysłu biznesowego, np. usługi techniczne, technologiczne, inżynieryjne, marketingowe, wzornicze, prawne;
  • pomoc w przygotowaniu modelu biznesowego (weryfikowanie kanałów sprzedaży, badania marketingowe, wsparcie organizacyjne, itp.).

W ramach Platform startowych zorganizowane zostaną też stanowiska pracy z pełnym zapleczem biurowym.

Wybrani animatorzy Platform startowych

Platforma startowa Hub of Talents, animator Białostocki Park Naukowo-Technologiczny

Białostocki Park Naukowo-Technologiczny utworzył w północno-wschodniej części Polski Wschodniej sieć instytucji odpowiedzialnych za inkubowanie młodych przedsiębiorstw.

Dzięki włączeniu się w Platformę Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego, Elbląskiego Parku Technologicznego, Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku, Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód w Suwałkach Sp. z o.o. oraz Parku Przemysłowego Łomża Sp. z o.o., pomysłodawca będzie mógł wybrać miejsce do którego chce zgłosić swój pomysł i pracować nad jego rozwinięciem.

W każdym z pięciu zaangażowanych miast odbędą się tzw. Cykle Inkubacji. W ich ramach uczestnicy Platform będą mogli liczyć na szereg udogodnień, przygotowanych dla nich przez władze lokalne. Przykładem jest inicjatywa miasta Suwałki. Dziecko uczestnika tamtejszej Platformy, które mieszka poza obwodem rejonowej szkoły, otrzyma w procesie rekrutacji dodatkowe dwa punkty. Ponadto dzieci będą miały pierwszeństwo przy przyjmowaniu do żłobków.

W Platformie startowej Hub of Talents istotne jest również zaangażowanie w projekt dziewięciu mniejszych jednostek samorządu terytorialnego, w których przewidziano powołanie osoby koordynującej współpracę administracji publicznej z młodymi przedsiębiorcami.

Białostocki animator podjął z kolei współpracę z dużymi przedsiębiorstwami, w tym CISCO Systems Poland Sp. z o.o. , które obejmie młodych pomysłodawców m.in. wsparciem mentorskim i doradztwem związanym z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych.

Platforma Startowa TechnoparkBiznesHub, animator Kielecki Park Technologiczny

Przyszli młodzi przedsiębiorcy, zgłaszając się do Platformy utworzonej przez Kielecki Park Technologiczny z udziałem miasta Rzeszów i Stalowa Wola, będą mogli liczyć na wielowymiarowe wsparcie ze strony zarówno Platformy jak i całego ekosystemu.

Kielce będą realizować nowatorski program Soft landing for startups skierowany do osób, które zdecydują się założyć firmę i przeprowadzić do miasta. W ramach programu asystent startupu pomoże młodemu przedsiębiorcy w znalezieniu mieszkania, szkoły, przedszkola i lekarza. Kolejną inicjatywą jest wprowadzenie Karty Młodego Przedsiębiorcy zapewniającej system zniżek i preferencji dla osób, które założą działalność gospodarczą przed 35 rokiem życia. Dodatkowo, każdy startup będzie mógł zaprezentować swój pomysł w tzw. Strefie Startupu utworzonej specjalnie do tego celu na terenie Targów Kielce S.A.

Istotne jest także zaangażowanie Rzeszowa i Stalowej Woli, które zadeklarowały szczególne wsparcie dla innowacyjnych firm na wczesnym etapie rozwoju. Przykładowo w Rzeszowie dzieci młodych pomysłodawców, którzy chcą zgłosić swój pomysł do Platformy startowej i założyć własną firmę, będą miały ułatwiony dostęp do przedszkoli i szkół.

Platforma startowa Connect, animator Lubelski Park Naukowo-Technologiczny

Platformę utworzoną przez Lubelski Park Naukowo-Technologiczny wyróżnia aktywny udział w ekosystemie dwóch samorządów: Miasta Lublin i Miasta Zamość, a także zaangażowanie wszystkich pięciu państwowych lubelskich uczelni.

Wśród wielu inicjatyw wyróżnić należy wprowadzenie przez Lublin Karty Biznes Benefit uprawniającej do korzystania ze stałych, tymczasowych, świątecznych lub okazjonalnych ulg oraz zwolnień.

Inspirujące dla młodych pomysłodawców działania podjęła sama Platforma startowa. Dzięki współpracy z dużymi firmami, przedsiębiorcy będą mieli możliwość wzięcia udziału w dwóch programach: Szef oraz Ścieżka VC. Szef to rodzaj dwutygodniowego stażu, podczas którego młody człowiek będzie „cieniem” prezesa/dyrektora korporacji. Z kolei Ścieżka VC zakłada objęcie dodatkowym wsparciem wybranego pomysłu przez konsorcjum funduszy inwestycyjnych. Pozwoli to startupom na zdobycie szerokich kontaktów i wiedzy finansowej z zakresu tworzenia modelu biznesowego, a także wiedzy specjalistycznej i prawnej inwestorów, a przede wszystkim umożliwi zaprezentowanie się z jak najlepszej strony przed potencjalnym partnerem w biznesie.