Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Do Białegostoku szybciej i bezpieczniej – odcinek drogi wojewódzkiej nr 682 Markowszczyzna – Łapy zakończony

Oficjalnie zakończyła się przebudowa drogi wojewódzkiej nr 682 na odcinku Markowszczyzna – Łapy. 4 października inwestycja została formalnie oddana do użytku.

Nowa droga służy kierowcom już od ponad dwóch lat, jednak do tej pory nie była w pełni funkcjonalna. Brakowało wiaduktu w ciągu nowo wybudowanej obwodnicy Uhowa. To część inwestycji realizowanej przez PKP PLK związanej z budową Rail Baltica. Dziś wiadukt został oddany od użytku, a droga wojewódzka nr 682 zyskała swój finalny kształt. Projekt może więc zostać oficjalnie zakończony i rozliczony finansowo.

"Oddany dziś do użytku odcinek to jeden z elementów rozwoju infrastruktury drogowej Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. Inwestycja, która służy kierowcom już od ponad dwóch lat, dzisiaj zyskuje pełną funkcjonalność. Gminy położone na południowy zachód od Białegostoku zyskują lepsze połączenie ze stolicą województwa. Szybciej i bezpieczniej będą podróżować mieszkańcy, a działający tu przedsiębiorcy zyskają lepsze drogi dotarcia do klientów."- powiedział wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jacek Żalek

Projekt obejmował przebudowę drogi wojewódzkiej nr 682 o długości ponad 14 km na odcinku Markowszyzna – Łapy. Miasto Łapy zostało lepiej skomunikowane z miastem wojewódzkim – Białymstokiem, a kilka miejscowości (Uhowo, Turośń Dolna, Markowszczyzna) położonych na tej trasie zyskało obwodnice. Inwestycja kończy się w pobliżu planowanego węzła na trasie przyszłej południowej obwodnicy Białegostoku, będącej częścią planowanej trasy ekspresowej S19-TEN-T (węzeł Białystok - Księżyno).

W ramach projektu przebudowano skrzyżowania z drogami niższej kategorii. Bezpieczeństwo pieszych poprawiają nowe chodniki, a dla rowerzystów wybudowano nowe ścieżki rowerowe. Powstały zatoki autobusowe, ekrany akustyczne, zagospodarowano też tereny zielone wzdłuż jezdni. Powstała również infrastruktura techniczna: kanalizacja, oświetlenie uliczne i sygnalizacja świetlna.

Całkowita wartość inwestycji to ponad 190 mln zł, z czego ponad 150 mln zł to dofinansowanie unijne z Programu Polska Wschodnia.

Po Polsce Wschodniej nowymi i bezpiecznymi drogami

Przebudowa DW nr 682 na odcinku Markowszczyzna – Łapy jest jedną z siedmiu inwestycji zrealizowanych w województwie podlaskim i jedną z 28-miu zrealizowanych w Polsce Wschodniej z dofinansowaniem z Funduszy Europejskich Programu Polska Wschodnia.

Dzięki nowym i przebudowanym drogom coraz łatwiej podróżuje się po Polsce Wschodniej. Wygodne połączenia pomagają też firmom działającym w regionie skrócić czas dotarcia do klientów, umożliwiają ich dalszy rozwój na rynku polskim i międzynarodowym oraz zachęcają do inwestycji.

Konkurs o dotację

25 października br. rozpocznie się nowy konkurs o dotację w działaniu 2.2. Infrastruktura drogowa. Miasto wojewódzkie Polski Wschodniej (Białystok, Kielce, Lublin, Olsztyn, Rzeszów) oraz samorządy Województw Polski Wschodniej mogą starać się o wsparcie na sfinansowanie zaplanowanych przez siebie projektów drogowych. Całkowity budżet konkursu to 273 mln zł. Wnioski będzie można składać do 17 listopada 2021 r. Wnioski przyjmuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.