Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Komu w drogę, temu czas!

Właśnie o czas tu chodzi. Choć do końca perspektywy 2014-2020 zostało jeszcze kilka lat, to w Programie Polska Wschodnia już oddajemy do użytku kolejne inwestycje drogowe. Mieszkańcy Polski Wschodniej prościej, szybciej, ale i bezpieczniej, dojadą tam, dokąd chcą.

Drogi lubimy proste, ale sama inwestycja prosta nie jest. Pozyskiwanie pozwoleń, poszukiwanie wykonawcy (słynne przetargi), potem  budowa, często przy kapryśnej pogodzie. Mimo tego, tempo realizacji projektów drogowych w Programie Polska Wschodnia jest dobre. Pierwsze odcinki oddaliśmy do użytku już w 2017 roku! Środki na inwestycje transportowe zostały uruchomione w 100%. W infrastrukturę drogową inwestujemy ponad 2 mld zł, za które powstaje ponad 150 km dróg – łączników do sieci dróg krajowych i TEN-T (Transeuropejska sieć transportowa). Komisja Europejska zrefundowała już blisko 50 % faktur.

W obecnej pespektywie finansowej UE kontynuujemy inwestycje włączające Polskę Wschodnią w paneuropejskie i międzynarodowe szlaki komunikacyjne, co umożliwia jej dalszy dynamiczny rozwój gospodarczy. Dzięki tym inwestycjom Makroregion staje się coraz bardziej spójny i dostępny transportowo: przybliżają się rynki zbytu - dla przedsiębiorców i pracy - dla mieszkańców.

"Sprawne połączenia komunikacyjne oszczędzają czas i zmniejszają koszty dotarcia do klientów i kooperantów spoza regionu; w tym sensie ułatwiają naszym przedsiębiorcom ekspansję na skalę kraju, a nawet międzynarodową. Doceniają je także i inwestorzy, którzy coraz chętniej lokują swoje zakłady na naszym terenie" – podkreśla wiceminister inwestycji i rozwoju Adam Hamryszczak.

 Wszystkie drogi prowadzą do Polski Wschodniej

Podróż po niedawno oddanych do użytku inwestycjach drogowych Programu Polska Wschodnia zaczynamy w województwie warmińsko-mazurskim, w Olsztynie. Rozbudowaliśmy tu odcinek drogi wojewódzkiej nr 598 – od skrzyżowania z ulicą Wincentego Witosa do powstającego węzła Jaroty na południowej obwodnicy Olsztyna (S51).  Przebudowany fragment został poszerzony na całej długości do dwóch jezdni, każda po dwa pasy ruchu. Ta inwestycja to kolejny krok do wyprowadzenia z miasta ruchu zmierzającego w kierunku południa województwa. Dzięki niej, mieszkańcy największej sypialni Olsztyna – dzielnicy Jaroty – będą mieli bezpośredni dostęp do obwodnicy miasta. Pozwoli to w komfortowy sposób ominąć miejskie korki i prędko udać się w kierunku Ostródy i dalej Trójmiasta (DK16), Warszawy (S51), Szczytna (DK53) czy Mrągowa (DK16).

Przenosimy się na południe. W Lublinie ukończyliśmy inwestycję, która nawet wizualnie robi duże wrażenie, bo nie co dzień spotyka się dwupoziomowe skrzyżowanie. Tak przebudowaliśmy skrzyżowanie dróg: krajowej nr 82 i wojewódzkiej nr  809. Teraz Al. Solidarności można bezkolizyjnie wyjechać w stronę Warszawy i Zamościa. Pod estakadą powstało rondo, które ma ułatwić wyjazd kierowcom z osiedla Botanik w stronę centrum miasta i al. Sikorskiego. Dodatkowo usprawniono powiązanie z węzłem Lublin-Czechów, znajdującym się na obwodnicy miasta. Przebudowa skrzyżowania domknęła docelowy układ komunikacyjny w północno-zachodniej części Lublina. Dzięki temu nie tylko odciążyliśmy centrum miasta, ale także zwiększyliśmy przepustowość trasy.

Drugą zakończoną w tym roku inwestycją jest budowa ul. Tadeusza Mazowieckiego w Lublinie, która połączyła ul. Bohaterów Monte Cassino z Al. Solidarności (węzeł Sławin). Udrożniliśmy newralgiczny odcinek, ponieważ po południowych dzielnicach miasta porusza się największa liczba pojazdów. Teraz wyjazd na ekspresówkę (S19) w kierunku Białegostoku lub Rzeszowa zajmuje znacznie mniej czasu.

Ostatnim projektem z województwa lubelskiego, z którego już korzystają kierowcy, jest nowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 747 - od węzła Konopnica (S19) na zachodniej obwodnicy Lublina do miejscowości Radawiec. Mający blisko cztery kilometry długości, ostatni fragment nowoczesnej trasy sprawił, że podróż z Lublina choćby na Mazowsze, poprzez most w Kamieniu wybudowany kilka lat temu także dzięki funduszom europejskim jest wygodniejsza.

Jedziemy dalej, na południe, na Podkarpacie. W okolicach Rzeszowa zakończyliśmy już kilka inwestycji. Do użytku oddaliśmy m.in. rozbudowaną do dwóch jezdni drogę wojewódzką nr 878 (ul. Sikorskiego) prowadzącą do drogi krajowej nr 94. Teraz dojazd z Tyczyna do stolicy województwa jest znacznie krótszy, a co więcej poprawiła się dostępność komunikacyjna.

Pod koniec lipca samochody ruszyły łącznikiem Rzeszowa z drogą ekspresową S19, czyli nowym odcinkiem drogi wojewódzkiej od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie do węzła Rzeszów Południe. Dzięki tej inwestycji jadący drogą krajową nr 19 mogą ominąć centrum  Rzeszowa, a następnie S19 udać się w kierunku Lublina i Warszawy lub też dojechać do autostrady A4 prowadzącej m.in. w kierunku Krakowa.

Jako ostatnią, pod koniec sierpnia oddaliśmy do użytku tzw. drogę lotniskową. Poszerzony, wzbogacony o rondo w okolicy lotniska i G2A Arena, odcinek od węzła S-19 Jasionka do węzła drogi krajowej nr 9 w Rudnej Małej bezpośrednio przyczynia się do poprawy komunikacji pomiędzy lotniskiem w Jasionce a Rzeszowem, a w szerszym horyzoncie – łączy tę ważną strefę inwestycyjną, składającą się m.in. z centrum logistycznego oraz Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego z siecią dróg szybkiego ruchu, z jednej strony w kierunku Lublina i Warszawy (S19) a z drugiej Krakowa (A4).

Nasz przegląd kończymy w województwie świętokrzyskim. Tu m.in. zakończyliśmy przebudowę drogi wojewódzkiej nr 761 na odcinku od węzła Jaworznia na ekspresowej „siódemce” do Piekoszowa. Ta inwestycja likwiduje tzw. wąskie gardło – miejsce, w którym natężenie ruchu było zbyt duże w stosunku do przepustowości drogi. Dzięki temu znacznie ułatwiliśmy dotarcie z zachodniej części województwa świętokrzyskiego do ekspresowej „siódemki”, co więcej jest tu teraz bezpieczniej zarówno dla kierowców, jak i pieszych.

W samych Kielcach powstał kolejny etap powiązania południowych osiedli i przyległych gmin Daleszyce i Morawica z drogą krajową nr 73. To wszystko dzięki budowie nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 764 na odcinku od skrzyżowania ul. Tarnowskiej z ul. Wapiennikową (DK 73) do Ronda Czwartaków. Dzięki temu uzyskaliśmy szybsze i sprawniejsze połączenie, umożliwiające swobodną podróż z Kielc przez wybudowany kilka lat temu most w Połańcu w stronę województwa podkarpackiego.

Drogi to nie wszystko

Chcąc budować drogi, musimy zadbać także o otaczające je środowisko, a także pieszych. Dlatego w projektach drogowych oprócz samych dróg powstała także infrastruktura towarzysząca: chodniki, sygnalizacje świetlne, nowe zatoczki dla autobusów, ścieżki rowerowe a w miejscach wrażliwych – urządzenia ochrony środowiska, czyli ekrany akustyczne. Zadbaliśmy również o udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami dostosowując infrastrukturę do ich potrzeb, tworząc m.in. podjazdy. Kompleksowe podejście do kwestii mobilności to wizytówka naszych działań.

Spójna sieć transportowa dla rozwoju makroregionu

W sumie Program Polska Wschodnia wesprze 28 inwestycji drogowych, łączących główne aglomeracje (miasta wojewódzkie wraz z przyległymi gminami) makroregionu z siecią dróg krajowych i autostrad, w tym TEN-T. Wszystkie inwestycje są już realizowane i powinny się zakończyć najpóźniej w pierwszej połowie 2020 r.

Dzięki tym inwestycjom mieszkańcy Polski Wschodniej uzyskali lepsze połączenia z siecią TEN-T (Transeuropejska sieć transportowa), co przekłada się bezpośrednio na sprawniejsze powiązanie z innymi miastami Polski Wschodniej, całego kraju a nawet Unii Europejskiej.

Bardziej spójną sieć transportową Polski Wschodniej już teraz docenia biznes. Nowe trasy, eliminujące tzw. wąskie gardła tworzą łatwy i szybki dostęp do obszarów inwestycyjnych, zachęcając tym samym przedsiębiorców do lokowania lub rozwijania istniejących już firm w danym obszarze. To zaś wpływa na tworzenie nowych miejsc pracy.

"Projekty drogowe Programu Polska Wschodnia to nie tysiące kilometrów nowych dróg, ale nie mniej ważne strategiczne punkty, które znacznie usprawniają ruch, likwidując „wąskie gardła”. Dzięki tym inwestycjom optymalizujemy sieć komunikacyjną, która sprzyja rozwojowi makroregionu i poprawia spójność całego kraju. Skoro Polska Wschodnia jest bliżej to serdecznie wszystkich do niej zapraszam – przekonajcie się Państwo sami "– podsumowuje minister Adam Hamryszczak.

 ***

Program Polska Wschodnia jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i ma służyć rozwojowi innowacyjności i konkurencyjności pięciu województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Z Programu dofinansowywane są projekty nastawione na biznes: aktywizacja startupów, wdrażanie innowacji w MŚP, zdobywanie zagranicznych rynków, rozwój firm z wykorzystaniem wzornictwa przemysłowego oraz projekty infrastrukturalne: drogi, ekologiczny transport miejski, koleje. Całkowity budżet programu to ponad 8 mld zł.

Przykłady zakończonych projektów drogowych Programu Polska Wschodnia

 • Zakończony projekt drogowy Programu Polska Wschodnia - Lublin

  Zakończony projekt drogowy Programu Polska Wschodnia - Lublin

 • Zakończony projekt drogowy POPW - Lublin

  Zakończony projekt drogowy POPW - Lublin

 • Zakończony projekt drogowy POPW - Rzeszów-Jasionka

  Zakończony projekt drogowy POPW - Rzeszów-Jasionka

 • Zakończony projekt drogowy Programu Polska Wschodnia - Rzeszów

  Zakończony projekt drogowy Programu Polska Wschodnia - Rzeszów

 • Zakończony projekt drogowy POPW - Kielce

  Zakończony projekt drogowy POPW - Kielce

 • Zakończony projekt drogowy Programu Polska Wschodnia - Kielce

  Zakończony projekt drogowy Programu Polska Wschodnia - Kielce