Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

8 kwietnia 2021 roku zakończyły się konsultacje społeczne programu „Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-27” oraz jego „Prognozy oddziaływania na środowisko”.

Konferencja otwierająca konsultacje odbyła się on-line 5 marca 2021 roku:

Konferencja była także transmitowana na YouTube, na kanale Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Zestawienie pytań i odpowiedzi:

Dokumenty do pobrania:

Wysłuchanie publiczne

Wysłuchanie publiczne w sprawie projektu Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej odbyło się 29 kwietnia 2021 r.

Dzięki wysłuchaniu przedstawiciele rządu mogli usłyszeć opinie na temat projektu Programu. Pomysłodawcą i patronem tego przedsięwzięcia jest Podkomitet do spraw Rozwoju Partnerstwa (jedno z ciał, w którym zasiadają przedstawiciele zarówno rządu, samorządu, partnerów społecznych i gospodarczych, a także przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego.

Przedsięwzięcie wspiera organizacyjnie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR), które odpowiada za przygotowanie Programu Fundusze Europejskiedla Polski Wschodniej. Wydarzenie przygotowują Fundacja Stocznia oraz Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych. Uczestnictwo i pomoc w organizacji wysłuchań ze strony organizacji społecznych prowadzone jest w oparciu o ich własne środki. Nie jest prowadzone na zlecenie rządu, ale we współpracy z MFiPR.

Wysłuchanie nie ogranicza się do organizacji społecznych - jest otwarte na wszystkie sektory (w tym samorząd, partnerów społecznych i gospodarczych) i ogólnie każdą instytucje i osobę prywatną, która chce w nim uczestniczyć, jako widz lub mówca. Kto będzie mógł ostatecznie zabrać głoś określa regulamin wysłuchania.

Wysłuchanie odwołuje się do tzw. 7 zasad konsultacji publicznych, jakie zostały wypracowane wspólnie przez środowiska rządowe, obywatelskie i eksperckie w 2012 roku, takich jak transparentność, powszechność, przewidywalność, zasada dobrej woli i poszanowanie interesu ogólnego.

Materiały z wysłuchania są dostępne na stronie www.wysluchania-nowaperspektywa.pl